Utökad lägesbild vecka 52

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 52.

Analys från smittskydd

Smittspridningen i Värmland fortsätter att ligga på en hög nivå, men sedan uppdateringen förra veckan har inga större förändringar skett.

– Tittar man på de senaste två hela veckorna, 50 och 51, så har ökningstakten stannat av något efter den ökning som skedde i månadsskiftet mellan november och december. Förklaringen kan vara de skarpare nationella rekommendationerna och det faktum att fler arbetar eller studerar hemma, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Inom hälso- och sjukvården ser läget ut som tidigare veckor, med ett 30-tal patienter som vårdas för covid-19 per dag och ett fåtal patienter som får intensivvård.

– Under de senaste veckorna har den kommunala vården och omsorgen i delar av Värmland drabbats av smittspridningar vilket inneburit en utmaning för berörda boenden och hemtjänstgrupper. Som närstående och medmänniskor kan vi underlätta genom att vara ytterst försiktiga vad gäller besök. Det är viktigt att följa de allmänna föreskrifter och råd som gäller och att vara noga med att följa råden på boendet i den mån man väljer att besöka sina närstående.

Inför den stundande julhelgen skickar Anna Skogstam och Smittskydd Värmland också ännu en uppmaning om att fira jul på ett säkert sätt.

– Ett begränsat julfirande är en liten uppoffring om det innebär att färre blir sjuka. Gör kloka val, var rädda om varandra och ha en riktigt god jul, säger Anna Skogstam.

Sedan förra uppdateringen har 559 nya bekräftade fall konstaterats och 4 927 prover tagits varav 2 719 är egenprovtagningar. Ytterligare 7 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 5 453 (+559)
  • Provtagningar: 98 360 (+4 927) varav egenprovtagningar 47 500 (+2 719)
  • Avlidna: 117 (+7)

Totalt till och med den 22 december vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 23 december vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 466,0 (452,9 – v.50 och v.51)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 22 december. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 369 (+74) 142
Eda  85 (+9) 99
Filipstad  230 (+28) 216
Forshaga 212 (+30) 184
Grums  199 (+7) 220
Hagfors  277 (+66) 239
Hammarö  254 (+26) 153
Karlstad  2 038 (+194) 217
Kil  214 (+47) 177
Kristinehamn  497 (+41) 205
Munkfors  101 (+3) 270
Storfors  80 (+6) 199
Sunne  162 (+9) 122
Säffle  221 (+38) 143
Torsby  139 (+9) 120
Årjäng  307 (+46) 305

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 51.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.