Utökad lägesbild vecka 1

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 1.

Analys från smittskydd

Sedan förra veckans uppdatering har antalet bekräftade fall ökat mer än under de senaste två veckorna.

– På grund av helgerna som passerat har inte lika många provtagningar gjorts, men vi kan se att andelen positiva har ökat. Smittspridningen i Värmland fortsätter att ligga på en hög nivå, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Ett genomgående mönster i de senaste veckornas smittspårningar är att många blivit smittade i samband med resor till andra regioner eller i samband med besök från andra regioner, samt att man umgåtts med personer under helgerna som man inte umgås med i vanliga fall.

– Vi har sedan den senaste uppdateringen också noterat enstaka smittspridningar inom den kommunala omsorgen. I första hand rör det sig om smitta mellan medarbetare.

Antalet patienter som är i behov av vård på sjukhus har ökat och legat på en högre nivå under de senaste veckorna.

– Belastningen på hälso- och sjukvården har varit hög under jul- och nyårshelgerna och det håller i sig. För att läget inte ska bli värre måste alla ta sitt ansvar och fortsätta att följa rekommendationerna. På så vis kan vi minska risken för att fler blir sjuka och hamnar på sjukhus, säger Anna Skogstam.

Sedan förra uppdateringen har 641 nya bekräftade fall konstaterats och 4 075 prover tagits varav 2 146 är egenprovtagningar. Ytterligare 4 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 6 613  (+641)
  • Provtagningar: 107 945 (+4 075) varav egenprovtagningar 53 056 (+2 146)
  • Avlidna: 126 (+4)

Totalt till och med den 6 januari vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 7 januari vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 367,9 (393,7 v.52 – v.53)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 6 januari. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 538 (+102) 207
Eda  130 (+34) 152
Filipstad  257 (+14) 241
Forshaga 242 (+13) 210
Grums  223 (+12) 246
Hagfors  305 (+13) 263
Hammarö  297 (+23) 179
Karlstad  2 460 (+233) 262
Kil  286 (+32) 237
Kristinehamn  534 (+24) 220
Munkfors  115 (+5) 307
Storfors  93 (+10) 232
Sunne  186 (+8) 140
Säffle  267 (+23) 173
Torsby  165 (+16) 142
Årjäng  401 (+51) 398

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 53.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.