Utökad lägesbild vecka 4

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 4.

Analys från smittskydd

Ingemar Hallén, smittskyddsläkareSedan årsskiftet har antalet bekräftade fall minskat vecka för vecka och smittspridningen har därmed legat på en lägre nivå än under slutet av 2020.

– Under de senaste sju dagarna har utvecklingen planat ut och sedan början på denna vecka har andelen positiva ökat något i jämförelse med förra veckan. Som vi tidigare har sagt ska man inte dra för stora växlar på förändringar i antalet fall från dag till dag, men det är lite oroande att en nedåtgående trend förefaller ha brutits, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Vad gäller hälso- och sjukvården har antalet patienter i behov av vård på sjukhus per dag minskat något.

– Liksom för antalet bekräftade fall är det alltid vanskligt att dra slutsatser av kortare perioder, men en minskad smittspridning bör leda till ett minskat tryck på hälso- och sjukvården.

För att trenden ska hålla i sig både vad gäller minskad smittspridning och minskat tryck på hälso- och sjukvården påminner Ingemar Hallén om att det är viktigt att var och en fortsätter att följa de allmänna rekommendationerna.

– Det ser onekligen ut som att värmlänningarna gör sitt bästa för att utvecklingen i Värmland ska gå åt rätt håll och jag kan bara vädja om att alla håller fast vid det beteendet. Invånarnas uthållighet i kombination med vaccinationen är avgörande för hur pandemin utvecklas, säger Ingemar Hallén.

Från och med i dag kommer du att kunna ta del av statistik vad gäller antal vaccinerade mot covid-19. Statistiken finns längre ned på sidan.

– Ungefär 2,7 procent av värmlänningarna har fått dos 1 så här långt vilket innebär att vi ligger över riksgenomsnittet på 2,2 procent. Vi följer väl Folkhälsomyndighetens prioriteringar vad gäller åldersfördelningen.

Sedan förra uppdateringen har 298 nya bekräftade fall konstaterats och 4 541 prover tagits varav 2 743 är egenprovtagningar. Ytterligare 7 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 7 613  (+298)
  • Provtagningar: 121 271 (+4 541) varav egenprovtagningar 60 269 (+2 743)
  • Avlidna: 156 (+7)

Totalt till och med den 27 januari vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 28 januari vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 209,3 (216,3 v.2 – v.3)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 27 januari. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 712 (+41) 273
Eda  154 (+8) 180
Filipstad  284 (+4) 267
Forshaga 270 (+5) 235
Grums  239 (+3) 264
Hagfors  335 (+1) 289
Hammarö  348 (+16) 210
Karlstad  2 840 (+108) 302
Kil  336 (+18) 278
Kristinehamn  598 (+18) 247
Munkfors  121 (0) 324
Storfors  96 (+1) 239
Sunne  209 (+3) 157
Säffle  384 (+41) 248
Torsby  189 (+2) 163
Årjäng  462 (+6) 459

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 3.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

 

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland

Folkbokförd kommunDos 1 – Antal
(Andel i procent)
Dos 2 – Antal
(Andel i procent)
Arvika 738 (3,5) 0 (0)
Eda  308 (4,48) 0 (0)
Filipstad  326 (3,8) 0 (0)
Forshaga 288 (3,23) 0 (0)
Grums  283 (3,88) 0 (0)
Hagfors  704 (7,22) 0 (0)
Hammarö  408 (3,31) 0 (0)
Karlstad  1 290 (1,7) 164 (0,22)
Kil  193 (2,04) 0 (0)
Kristinehamn  561 (2,85) 5 (0,03)
Munkfors  93 (3,02) 0 (0)
Storfors  59 (1,79) 0 (0)
Sunne  258 (2,38) 0 (0)
Säffle  171 (1,37) 0 (0)
Torsby  246 (2,54) 0 (0)
Årjäng  113 (1,39) 0 (0)
     
Totalt 6 039 (2,65) 169 (0,07)

  

Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 3. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.