Utökad lägesbild vecka 27

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 27.

Analys från smittskydd

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare

Smittspridningen i Värmland fortsätter nedåt och under förra veckan var antalet bekräftade fall cirka 150 att jämföra med 200 veckan innan.

– Det är positivt att antalet bekräftade fall fortsätter att minska. Antalet bekräftade fall, liksom andelen påvisade prover, alltså hur många av det totala antalet tagna prover som visar sig vara positiva, ligger fortfarande något högre än i andra regioner, men trenden är nedåtgående, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Inom slutenvården är trycket dock fortfarande högt då antalet patienter som behöver vård på grund av covid-19 ännu inte minskat i samma utsträckning.

– Vi vet sedan tidigare att det tar några veckor innan smittspridningens utveckling får effekt på vårdavdelningarna. Vår förhoppning är att den minskande smittspridningen snart ska märkas inom slutenvården.

I dagsläget består i stort sett alla nya bekräftade fall i Värmland av deltavarianten och så kommer det sannolikt att se ut framöver.

– Mönstret liknar i mångt och mycket det som skedde när alfavarianten bredde ut sig i fjol. Det vi behöver tänka på är att fortsätta vara noggranna med att följa allmänna råd och rekommendationer. Det är viktigt och har effekt, säger Ingemar Hallén.

Samtidigt tror han att smittspridningen kommer fortsätta att minska den närmaste tiden.

– Inte minst om fler väljer att vaccinera sig. Det är vägen ut ur pandemin. Därför är det också mycket glädjande att över hälften av värmlänningarna redan är färdigvaccinerade.

Sedan förra veckans uppdatering har 83 nya fall bekräftats och 2 483 prover tagits varav 1 321 är egenprovtagningar. Inga personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

Den utökade lägesbilden tar paus

Från och med denna vecka pausas publiceringen av den utökade lägesbilden. Du kan dock fortsatt följa läget i Värmland genom att ta del av våra dagliga uppdateringar här:

Du kan också ta del av övrig statistik på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där sker uppdateringarna fortsatt varje torsdag klockan 14.00. Följ länkarna nedan och bokmärk med fördel i din webbläsare:

Vid behov kommer publiceringen av den utökade lägesbilden att återupptas i höst.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 20 297 (+83)
  • Provtagningar: 278 251 (+2 483) varav egenprovtagningar 169 430 (+1 321)
  • Avlidna: 214 (0)

Totalt till och med den 7 juli vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 8 juli vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  •  94,9 (149,8 – v.25–v.26)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med den 7 juli. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
(ökning)
Arvika 1 981 (+1) 764 (0)
Eda  500 (+1) 585 (+1)
Filipstad  521 (0) 496 (0)
Forshaga 680 (+9) 590 (+8)
Grums  594 (+1) 657 (+1)
Hagfors  1 067 (0) 926 (0)
Hammarö  1 214 (+10) 728 (+6)
Karlstad  7 825 (+114) 825 (+12)
Kil  869 (+22) 717 (+18)
Kristinehamn  1 421 (+5) 587 (+2)
Munkfors  234 (0) 628 (0)
Storfors  190 (0) 476 (0)
Sunne  680 (+9) 510 (+7)
Säffle  1 054 (+1) 684 (+1)
Torsby  565 (+3) 489 (+3)
Årjäng  831 (+5) 831 (+5)

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 26.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.

 

Vaccinerade mot covid-19 i Värmland – 18 år och äldre

Folkbokförd kommunDos 1
Antal
(Andel i procent)
Färdigvaccinerade
Antal
(Andel i procent)
Arvika 17 086 (81,4) 11 125 (53)
Eda  5 341 (77,8) 3 370 (49,1)
Filipstad  6 414 (75,6) 4 385 (51,7)
Forshaga 6 784 (75,8) 4 682 (52,3)
Grums  5 439 (74,5) 3 710 (50,8)
Hagfors  7 587 (78,3) 5 274 (54,5)
Hammarö  9 940 (80,3) 6 176 (49,9)
Karlstad  53 987 (70,5) 35 056 (45,8)
Kil  7 305 (77) 4 987 (52,6)
Kristinehamn  15 328 (78) 10 539 (53,6)
Munkfors  2 245 (73,7) 1 591 (52,2)
Storfors  2 575 (78,5) 1 822 (55,5)
Sunne  8 314 (76,9) 5 727 (53)
Säffle  9 628 (77,1) 6 438 (51,6)
Torsby  7 830 (81,2) 5 852 (60,7)
Årjäng  6 032 (74,4) 3 886 (47,9)
     
Totalt 171 835 (75,4) 114 620 (50,3)

  

Statistiken bygger på data från Nationella vaccinationsregistret (NVR) som Folkhälsomyndigheten ansvarar för. Siffrorna visar givna vaccinationer till och med vecka 26. Andel inom parentes och med andel menas andel av befolkningen, 18 år och äldre, i procent.