Coronaviruset och kulturen

Hela samhället påverkas av coronaviruset. Kulturområdet är inget undantag. Vi ser effekterna i form av många stängda verksamheter, inställda arrangemang och föreställningar.

Regeringen verkar för att minska smittspridningen, men arbetar också för att lindra virusets ekonomiska konsekvenser. Även på regional nivå följer vi situationen inom kulturområdet noga för att kartlägga vilka behov som finns. Det handlar både om våra egna kulturverksamheter och om hur de ändrade förutsättningarna påverkar kommunerna, kulturskapare och kulturverksamheter som vi ger stöd.

Region Värmland för också en dialog med bland annat Statens kulturråd och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), om effekterna för det regionala kulturlivet.

Rådgivning och information

Kulturföreningar som tillhör en distriktsorganisation och/eller en nationell organisation bör i första hand kontakta den. Lokala föreningar kan också kontakta sin kommun för att få råd och information.

Frågor kring Region Värmlands bidragsgivning till föreningslivet besvaras i första hand av kulturchef Ulf Nordström via ulf.nordstrom@regionvarmland.se eller telefonnummer 010-833 10 33.

Professionella kulturskapare som tillhör en medlemsorganisation bör i första hand kontakta den. Flera organisationer har särskilda stödfonder för sina medlemmar.

Konstnärsnämnden har med anledning av coronakrisen samlat information i Konstnärsguiden till dig som är yrkesverksam kulturskapare.

Verksamt Värmland företagsjour vägleder företagare till de stödåtgärder som finns att ansöka om hos olika organisationer, bland annat kring korttidsarbete. Mer information till företagare. 

Professionella kulturskapare som är företagare hittar också information på verksamt.se.

Information om Region Värmlands ordinarie bidrag inom kulturområdet.