Antikroppstester för hälso- och sjukvårdspersonal

Samtlig patientnära personal inom region och kommun har under sommaren och tidig höst erbjudits antikroppstestning.

Nu pågår uppsamlingsomgångar för de medarbetare som av olika skäl inte haft möjlighet att testa sig under sommaren. 

  1. Varje chef rapporterar sitt behov till tina.carlsson@regionvarmland.se.
  2. Information om aktuell vecka meddelas till verksamhetens chef.
  3. Beställning av provtagning görs av medarbetaren på 1177 efter dialog med chef.

Hur provtagningen går till och vad man ska tänka på finns i instruktionerna som skickas till respektive chef, som sedan ansvarar för att vidarebefordra till sina medarbetare.

Medarbetare som organisatoriskt hör till en verksamhet men tjänstgör på annan verksamhet provtar sig tillsammans med den arbetsplats där man arbetar.

Frågor och funderingar

Har du frågor kring testningen vänd dig i första hand till din chef.