Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

Region Värmland har begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler i Värmland.

Från 16 mars 2020 begränsade Region Värmland tillträdet till sjukhusen och vårdcentralerna i Värmland. Det är ett led i omställningen av vården för att hindra smittspridning av det nya coronaviruset inom hälso- och sjukvården. Syftet är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal.

Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna. 

För att ha kontroll på patientinflödet triageras patienter utanför sjukhuslokalerna i luftvägs- eller triagetält.

  • Sjukhuset Torsby: Alla patienter med planerade besök hänvisas till tältet utanför akutmottagningen.
  • Centralsjukhuset i Karlstad: Alla patienter med planerade besök hänvisas till huvudentrén och Klarälvsentrén (vardagar 07:00-15:30). Här finns dörrvärdar som guidar patienter vidare. 
  • Psykiatrihuset i Karlstad: Huvudentrén är stängd. Bokade patienter ringer på dörrklockan och möts upp av personal. Ingången till psykiatriska akutmottagningen är stängd. Patienter ringer på dörrklockan och möts upp av personal. I de fall patienter har symptom hänvisas de till blåljusentrén vid psykiatriska akutmottagningen
  • Sjukhuset Arvika: Hänvisar patienter med planerade besök via skyltar.

Frågor att ställa för att upprätthålla skalskydd (intern länk till Vida).

Om patienter med planerade besök har luftvägssymtom utan känd orsak ska de kontakta den aktuella mottagningen innan besöket.

Patienten måste meddela före besöket om hen behöver ha med sig närstående för att denne ska bli insläppt.

Beslutet att ha dörrvärdar i entréer förlängs till och med 30 april 2021.

Tre spår för patienter

För att skydda patienter och medarbetare från smittspridning har tre spår för patienter inrättats. Patienter från de tre spåren ska hållas separerade från varandra, de får inte vistas tillsammans.

Vårdcentralerna har två spår

När det gäller vårdcentralerna så tar de emot patienter i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för övriga patienter. 

Besöksförbud på vårdavdelningar

Vi har infört besöksförbud på samtliga vårdavdelningar.

Besök från företag och leverantörer

Besök i regionens verksamheter från företag och leverantörer får endast ske utifrån strikt verksamhetsmässiga behov. Alla former av kommersiella eller marknadsföringsmässiga aktiviteter ska ställas in.

Använd personalingångarna

Du som är medarbetare i regionen, använd personalingångarna så långt det är möjligt när du kommer och går till arbetet. Måste du passera via allmänna ingångar, kom ihåg att ta kontakt med personalen.

Går du via de allmänna ingångarna för att du till exempel har glömt din PIN-kod till passerkortet? Hit går du för att få ny PIN-kod:

  • Arvika - kontakta kundservice
  • Centralsjukhuset i Karlstad - gå till utlämningen för e-tjänstekort, röd gata, hiss B, plan 1
  • Torsby - kontakta kundservice

Mer om e-tjänstekort (observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk).

Reducerade öppettider på caféer och restauranger

Här kan du läsa mer om vilka öppettider som gäller för våra caféer och restauranger.