Videosamtal med patienter

Region Värmland har en ny plattform för videosamtal med patienter, Visiba Care.

I dagsläget finns två olika sätt till videosamtal. Patienten kan själva boka sin tid till vården, eller patienten erbjuds en tid för videosamtal på initiativ från verksamhet för planerade besök.

Plattformen Visiba Care och appen Region Värmland

Visiba Care är den videoplattform vi använder för videosamtal med patienter. Plattformen består av ett webbgränssnitt för personal och en app för patienter. Patienterna laddar ner appen Region Värmland och väljer aktuell mottagning inom appen.

Intresserad av att komma igång?