Inga tjänsteresor ska genomföras

Regional särskild sjukvårdsvårdsledning har beslutat att inga tjänsteresor ska genomföras.

Beslutet innebär att:

  • Inga tjänsteresor utanför länet ska genomföras tills vidare. Resor inom länet som görs inom ramen för ordinarie verksamhet accepteras. Det gäller till exempel anställda som har arbetsplats på en ort i Värmland, men som inom ramen för sin anställning regelbundet besöker och arbetar på annan ort i Värmland.

Om det finns särskilda skäl för att genomföra en tjänsteresa ska som regel att närmsta chef söka dispens hos Wolmer Edqvist, tf. HR-chef hälso- och sjukvården, wolmer.edqvist@regionvarmland.se, telefon: 010-831 40 37.

  • När det gäller privata resor utanför Sverige manar Region Värmland till eftertänksamhet.

Beslutet gäller samtliga Region Värmlands medarbetare oavsett verksamhet. Då situationen vad gäller coronaviruset ändras dagligen kan nya beslut komma att fattas med kort varsel.

Detta gäller tills vidare.

HR-frågor och HR-support relaterat till corona

På intranätet samlar vi frågor och svar från HR relaterat till det nya coronaviruset. Här finns även HR-supportens kontaktuppgifter. (Observera att länken endast fungerar inom Region Värmlands nätverk.)

Om du behöver utrustning för distansmöte eller lånedator

Behöver du utrustning för att hålla ett distansmöte eller för att kunna jobba hemma? Läs mer om hur du får tillgång till utrustning. (Observera att länken endast fungerar om du är på Region Värmlands nätverk.)