Provtagning av vård- och omsorgspersonal

Information om PCR-provtagning för vård- och omsorgspersonal med anledning av covid-19.

Ny rutin för personalprovtagning

Från tisdagen den 20 oktober gäller en ny rutin för personalprovtagning. Medarbetaren kommer att få en kod av sin chef och bokar själv sin provtagning via webbplatsen 1177.se.

De nya rutinerna innebär minskad provtagningsadministration och gör det också enklare för chefen som inte längre behöver fylla i en blankett för den medarbetare som ska provtas.

Rutin för personalprovtagning

  1. Medarbetare som insjuknar i covid-19-liknande symtom kontaktar sin närmaste chef. Närmaste chef värderar utifrån rutinen provtagning för covid-19 av vård- och omsorgspersonal  inklusive principer för återgång till arbete om provtagning är aktuell och lämnar i så fall en kod till medarbetaren.
  2. Medarbetaren loggar in till e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se med sin e-legitimation och väljer "Beställ provtagning covid-19" under rubriken "Regionen rekommenderar". Klicka på "Ny provtagning" och välj "Provtagning covid-19 för vård- och omsorgspersonal med symtom (kod krävs)". Instruktion om att beställa prov och boka tid för personalprovtagning av covid-19 (pdf).
  3. Provsvaret meddelas direkt till medarbetaren via 1177.se. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av någon från den centrala smittspårningsenheten.

Observera att personal inom vård och omsorg inte ska använda egenprovtagning för allmänheten.

Viktigt: Den som har symtom misstänkta för covid-19 ska hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått provsvaret.

Rådgivningen på telefon 1177 kan inte hjälpa till med frågor om personalprovtagning eller boka tid för provtagning. Den som behöver hjälp vänder sig till personalprovtagningregion@regionvarmland.se.

Förutsättningar

Frågor

Vanliga frågor och svar om provtagning av personal

Ytterligare frågor hänvisas till funktionsbrevlådan personalprovtagningregion@regionvarmland.se.

Väntetid för provsvar

Alla provbeställningar hanteras direkt men patientprover prioriteras före om kapacitetsbrist skulle uppstå. Provsvar meddelas direkt till medarbetaren via 1177.se när provet är analyserat. Om provet är positivt så kommer medarbetaren att bli kontaktad av någon från den centrala smittspårningsenheten.

Observera att den som har symtom misstänkta för covid-19 måste hålla sig isolerad före och efter provtagningen samt följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter till dess man fått provsvaret.

Syfte med provtagning

Det är viktigt att provta tidigt i sjukdomsförloppet, även om man inte kan återgå direkt i arbete vid negativt prov, för att påvisa eller utesluta covid-19-infektion. Prov bör helst tas dag 1–4 från symtomdebut men kan tas upp till 7 dagar från insjuknande. Det ska ha gått minst 24 timmar från symtomdebut innan provet tas.

Observera att personalprovtagning är aktuell för medarbetare som har lindriga symtom. Är man mer sjuk med exempelvis allmänpåverkan eller långdraget förlopp bör man ta kontakt med vården via ordinarie vägar.