Sjukskrivning och intyg

Under rådande coronapandemi har regeringen och andra myndigheter fattat beslut som påverkar sjukförsäkring, intygsutfärdande och andra närliggande områden. Syftet är att minska smittspridning och underlätta för hälso- och sjukvården och arbetsgivare.

Förändringar inom detta område sker kontinuerligt, vilket gör att sidan kommer att uppdateras när ny information tillkommer.

Förteckning över vilka intyg som ska skrivas (pdf).

Socialstyrelsens vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg. Observera att länken bara fungerar i Region Värmlands nätverk.

Förändringarna i regelverket rör i första hand sjukförsäkringen så som:

  • Slopat karensavdrag
  • Slopat krav på läkarintyg fram till och med dag 21 i sjukskrivningsperioden
  • Slopat krav på VAB-intyg
  • Staten övertar sjuklönekostnader

För mer detaljerad information om regelverket hänvisas till Försäkringskassans webbsida.

Regler för patienter som är i behov av sjukskrivning och har sin anställning i Norge (nav.no)