Vårdcentraler

Två spår för patienter med och utan luftvägssymtom på vårdcentralerna. Vissa vårdcentraler har samlokaliserat när resurser omfördelas, framförallt i början av pandemin.

Två spår för patienter på vårdcentraler med luftvägsmottagningar

För att minska smittspridningen av det nya coronaviruset och skydda patienter och vårdpersonal tas den som söker vård på vårdcentral emot i två olika spår; ett spår för de patienter som har luftvägssymtom och ett för patienter utan luftvägssymtom.

Vårdcentralerna har separata ingångar för patienter med luftvägssymtom. Var man ska gå på respektive vårdcentral får man information om efter kontakt med vårdcentralens rådgivningssjuksköterska i telefon. Vid Jourcentralen på vårdcentralen Gripen finns fortfarande en särskild luftvägsmottagning.

Vårdcentralerna har utökat sin tillgänglighet på telefon

Den som behöver telefonrådgivning och tidsbokning kan nu ringa regiondrivna vårdcentraler ända fram till klockan 16 på vardagar.

Resurser fördelas om 

I början av pandemin flyttades vissa verksamheter för att tillfälligt fördela om resurser. Några fördelningar kvarstår:

  • Vårdcentralen Ekshärad har flyttat sin verksamhet till Vårdcentralen Hagfors. Från och med 11 november öppnar vårdcentralen Ekshärad onsdag och torsdagar för planerade besök.
  • Distriktssköterskemottagningen i Deje har flyttat till vårdcentralen Forshaga. 
  • Vårdcentralen Nybble har flyttat till Vårdcentralen Kristinehamn på grund av att vårdcentralen endast har en ingång och inte kan garantera säkerheten med anledning av Covid-19.

Som patient ringer man sin ordinarie vårdcentral, även under den tillfälliga förändringen.