Åtgärder i kollektivtrafiken

Karlstadbuss och Värmlandstrafik följer de rekommendationer som kommer från berörda myndigheter och vi ser hela tiden över vår trafik och vilka åtgärder vi behöver vidta för att erbjuda en trygg och säker resa för våra kunder samt en god arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Resor i kollektivtrafiken, med våra bussar och tåg

Det finns idag inte några krav på kollektivtrafiken att glesa ut, men vi fortsätter att jobba hårt för att det ska kännas tryggt att resa med oss i våra bussar och tåg. Alla våra fordon är ute och rullar under peaktid (tider då många reser), för att stärka upp de linjer där vi vet att det finns många resenärer. Vi hoppas att du vill hjälpa oss och tillsammans med oss skapa en trygg resa. Som resenärer kan du visa omtanke och hänsyn genom att exempelvis inte resa med kollektivtrafiken när du har symtom som kan vara covid-19.

Läs mer på kollektivtrafikens coronasida (varmlandstrafik.se).

Sedan den 29 september 2021 har Folkhälsomyndigheten inga särskilda råd eller rekommendationer för resor i kollektivtrafiken.

Folkhälsomyndigheten om att resa kollektivt (folkhalsomyndigheten.se).

Den 29 september 2021 upphävde Arbetsmiljöverket förbudet mot öppna framdörrar på bussar som saknar plexiglas vid förarplats. I och med det börjar nu kollektivtrafiken runt om i landet att öppna upp framdörrarna för sina resenärer igen. Den 11 oktober öppnar även Karlstadsbuss upp framdörrarna så att resenärerna kan gå på där igen. Samtidigt skruvas plexiglasen vid förarplats ner på Värmlandstrafiks bussar. På Värmlandstrafiks bussar stiger man precis som tidigare ombord via framdörren.

Resor till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd. Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg), med privat bil eller med servicetrafik.

Om vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19  (1177.se).

Skoltrafik

Den separata skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord. Undervisning på plats eller distansundervisning av gymnasieskolor och universitet påverkar inte skoltrafiken.

Servicetrafik

Region Värmland Kollektivtrafik har tillsammans med Smittskydd Värmland enats om att justera samkörningsrutinerna inom servicetrafiken från och med 1 september 2021. 

Justeringen innebär fortsatta smittskyddsåtgärder för trygga resor samt att servicetrafikens fordonen kommer att kunna köra fler kunder samtidigt för att säkerställa kapaciteten när trafiken till sjukvården väntas öka. Justeringen är ett led i flera förändringar som kommer att ske inom Region Region Värmland i början av september. Läs mer om förändringarna inom hälso- och sjukvården.

Tills vidare gäller följande:

  • Vi utgår från det ordinarie maxtaket vad gäller antal kunder i våra fordon. I servicetrafikens specialfordon kan som mest 8 personer resa samtidigt. I personbil kan som mest 3 personer resa samtidigt. På våra servicelinjer, där vi kör med bussregistrerade fordon, gäller 17 personer (plats för 16 sittandes samt 1 rullstol) och platserna förbokas alltid.
  • Vi har ett separat luftvägsspår och de kunder som har hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär reser i särskilda fordon som saneras efter utförd resa. 
  • Vi bokar i första hand in dialyskunder på specialfordon och du reser endast med andra dialyskunder. Alla dialyskunder hämtas och lämnas vid stora entrén på CSK.
  • Vi städar och rengör våra fordon noggrant och regelbundet och fortsättare att följa basala hygienrutiner, för att så långt det är möjligt skapa en smittfri miljö för förare och kunder. Våra förare har genomgått en hygienutbildning. 
  • Förare använder i första hand munskydd, i andra hand visir, när de hämtar och lämnar på inne på sjukhuset. 
  • För dig som kund är det frivilligt att använda munskydd i servicetrafiken och du behöver i sådana fall ta med dig detta själv.
  • Föraren har möjlighet att följa med upp på avdelningen.

För transporter till äldreboenden och kommunal sjukvård gäller:

  • Kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har kunden hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär utförs trafiken med ett särskilt fordon. Kunden kommer att erbjudas ett fordon efter behov, vilket kan innebära ambulans, liggande transport eller ett av våra dedikerade servicetrafikfordon.
  • Förarna som utför transporterna kommer att ställa fråga till kunderna vid hämtningstillfället, om kunden har hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av de symtomen.