Åtgärder i kollektivtrafiken

Karlstadbuss och Värmlandstrafik följer de rekommendationer som kommer från berörda myndigheter och vi ser hela tiden över vår trafik och vilka åtgärder vi behöver vidta för att erbjuda en trygg och säker resa för våra kunder samt en god arbetsmiljö för personalen i våra fordon.

Vi håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa

Men vi måste alla hjälpas åt att hålla avstånd för att undvika att trängsel uppstår. Vi har ett gemensamt ansvar att inte öka smittspridningen.

Undvik att resa i rusningstrafik

Om det är möjligt, försök att undvika att resa med kollektivtrafik under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: vardagar klockan 07-09 och kl 16-18. Välj att gå eller cykla om det är möjligt.

Munskydd i rusningstrafik

Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd under rusningstrafik: klockan 07-09 samt 16-18 på vardagar. Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

Resor till vaccination mot covid-19

Att resa till vaccination mot covid-19 är avgiftsfritt i Värmland. Det gäller till och med 30 juni eller till dess att Region Värmlands vaccinationsplan är genomförd. Du kan resa med linjetrafik (buss och tåg) med privat bil eller med servicetrafik.

Läs mer om vad som gäller för resor till din vaccination mot covid-19 på 1177.se.

Skyddsglas vid förarplatsen

På Värmlandstrafiks bussar installerar vi skyddsglas vid förarplatsen för att åter möjliggöra påstigning via framdörrarna.

Köp din biljett i förväg

På de fordon där inget plexiglasskydd för föraren finns installerat gäller att du inte kan köpa biljett ombord. Enklast är att köpa din biljett i vår app Värmlandstrafik. För dig som reser på Värmlandskort finns våra biljettautomater och försäljningsställen.

Folkhälsomyndighetens direktiv till kollektivtrafiken

 • Trafiken ska köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.
 • Begränsa antalet passagerare per fordon.
 • Informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.
 • En uppmaning till den som inte måste resa i rusningstid är att avstå från det för att bereda plats för de som ovillkorligen måste resa för att upprätthålla samhällskritiska funktioner.
 • Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel.

Försiktighetsåtgärder mot smittspridning

Buss

För att ha en så trygg och säker kollektivtrafik som möjligt för både resenärer och förare minimeras förarnas sociala kontakter.

 • I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Kan du så bör du helt undvika att resa.
 • Av smittskyddsskäl går det inte heller att köpa biljett i tätortstrafiken i Karlstad (Karlstadsbuss) framme hos förarna med kort, betala för flera med reskassa, få övergångsbiljett i pappersform eller få reda på hur mycket pengar som finns kvar på ditt busskort. Endast förköpta biljetter, såsom mobilbiljett, reskassa och periodbiljetter gäller nu i kollektivtrafiken i Värmland.
 • I länstrafikens (Värmlandstrafik) bussar monteras plexiglasskydd och i takt med att bussarna byggs om kommer framdörrarna att åter kunna öppnas och då går det att köpa biljett hos föraren.
 • För att öka avståndet mellan förare och resenärer är platserna närmast bakom föraren avstängda med information att platserna inte är tillgängliga för resenärer. När framdörrarna kan öppnas blir dessa platser åter tillgängliga.

Tåg

I enlighet med de restriktionerna som regeringen beslutade fredagen 12 februari avseende långväga kollektivtrafik gäller följande rekommendationer för att undvika smittspridning när du reser med våra tåg.

 • Den nya restriktionen berör vår trafik med tåg mellan Degerfors och Charlottenberg som överstiger 15 mil. De nya restriktionerna gäller även om du enbart reser del av sträckan, antalet resenärer får aldrig överstiga 50 procent.
 • Risk för trängsel över 50 procent föreligger framförallt mellan Kil och Karlstad på morgonen och eftermiddagen. Ta om möjligt en senare avgång.
 • Övrig trafik har kortare linjesträckning och berör inte, dock strävar vi alltid efter att hålla nere trängseln så mycket som möjligt. Sprid ut er i fordonen och håll avstånd.
 • De nya kraven ger vår tågpersonal, rätten och skyldigheten att inte släppa ombord fler resenärer än vad den nya restriktionen medger.
 • Vi påminner dig som resenär att användanda munskydd mellan 7-9 och 16-18 enligt tidigare rekommendationer. Vi vill även påminna om att du som resenär är ansvarig för att undvika att resa om det inte absolut är nödvändigt.

Bestämmelserna gäller i första hand till utgången av maj 2021 och genomförs av regeringen med stöd i den nya pandemilagstiftningen.

Här kan du läsa mer om det nya regelverket från regeringen:
Restriktioner för långväga kollektivtrafik införs – Regeringen.se

Skoltrafik

Den separata skoltrafiken körs som vanligt. En beredskapsplan hur trafiken ska säkerställas om många förare skulle insjukna eller om grundskolorna under en period stängs finns uppgjord. Undervisning på plats eller distansundervisning av gymnasieskolor och universitet påverkar inte skoltrafiken.

Servicetrafik

Vi bokar färre antal resenärer i varje fordon i servicetrafiken. I och med att vi inte kan fylla fordonen som normalt kan det i några fall uppstå något längre väntetider. Vi ber om överseende med detta.

Tills vidare gäller följande:

 • I våra fordon som kan ta rullstol reser tre sittande kunder eller två sittande kunder och en kund i rullstol.
 • I personbil reser en kund.
 • Ledsagare från samma hushåll som den som sitter på rullstolsplatsen kan placeras i sätet bredvid rullstolen och då gäller tre sittande kunder och en kund i rullstol. I personbil får ledsagare från samma hushåll följa med i bilen.
 • Ledsagare kan också vara en personal som då ska använda sitt visir eller munskydd.

För dialyspatienter till Centralsjukhuset i Karlstad gäller:

 • Alla hämtningar och lämningar sker via stora entrén på Centralsjukhuset i Karlstad.
 • Trafikcentralen bokar i första hand in dialyspatienterna på specialfordon. I de undantagsfall transport inte kan ske med specialfordon bokas kunden in som ensam resenär i personbil.
 • Dialyskunder kommer enbart samköras med andra dialyskunder.
 • Rutinerna gäller till med årsskiftet. Därefter utvärderas åtgärderna.

För transporter till äldreboenden och kommunal sjukvård gäller:

Kunder som vill genomföra en bokning får frågor om eventuella symtom. Har kunden hosta, snuva, halsont, feber eller andningsbesvär utförs trafiken med ett särskilt covidfordon.

Kunden kommer att erbjudas ett fordon efter behov, vilket kan innebära ambulans, liggande transport eller ett av våra dedikerade servicetrafikfordon.

Förarna som utför transporterna kommer att ställa fråga till kunderna vid hämtningstillfället, om kunden har hosta, snuva, halsont, feber, andningsbesvär eller något av de symtomen. Skulle kunden ha det, då hänvisar föraren kunden till 1177 för vidare hantering.