Undersökning om värmlänningarnas hälsa och sociala situation under covid-19-pandemin

Under två veckor i januari 2021 fanns möjlighet att delta i undersökning om hur covid-19-pandemin påverkar livet för personer i Värmland.

Undersökningen görs för att vi bättre ska förstå hur värmlänningarna har det under pandemin. Det kan hjälpa oss att ett bra sätt beskriva hur pandemin påverkar hälsa och livssituation och var behov av olika åtgärder kan finnas. Hoppas du vill vara med och bidra.

För dig som är 18 år eller äldre

Undersökningens målgrupp är personer från 18 år som bor i Värmland.

Frågor om hur du har det

I flera korta webbenkäter under vecka 5 får du som tidigare registrerat dig svara på frågor om hur just du påverkas av pandemin och de restriktioner som funnits och finns. Du får bland annat berätta om din hälsa, din sociala situation och dina eventuella upplevelser om ensamhet.

Anonymt deltagande

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avsluta din medverkan. Du svarar på frågorna anonymt och uppgifterna hanteras varsamt.

Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras.

Så går det till

De som registrerade sig senast 1 februari får under tisdagfredag i vecka 5 (25 februari) korta webbenkäter skickade till sin e-postadress. 

Varje gång tar det ungefär 5–10 minuter att besvara frågorna. Du registrerar dina svar på ett enkelt sätt via dator, surfplatta eller smarttelefon. Om du använder telefon kan du behöva vrida skärmen för att läsa texten.

Det finns inga krav på att delta i alla steg utan du kan helt enkelt bortse från de mejl som skickas till dig under vecka 5. 

I det sista utskicket får du frågan om din e-post ska raderas eller kan sparas för framtida liknande undersökningar, samt för att vi ska kunna skicka ut en resultatsammanställning till deltagarna. Om inga svar inkommer från dig tas din e-postadress bort så fort undersökningen avslutas.

Användning av uppgifterna

Region Värmland genomför regelbundet olika undersökningar av hur invånarna i länet har det. Hur covid-19-pandemin har påverkat och fortfarande påverkar oss som bor i Värmland finns det än så länge få uppgifter om. För att kunna utveckla och anpassa de verksamheter som är till för länets invånare vill Region Värmland ha mer kunskap om pandemins påverkan på invånarna. 

Denna undersökning genomförs av enheten Hållbar utveckling. Enheten driver interregprojektet i2i som fokuserar på ofrivillig ensamhet och social exkludering. Samtidigt pågår ett analysarbete om pandemins indirekta konsekvenser på folkhälsan, där det sociala aspekterna är centrala. Här kan du läsa mer om det.

Resultatet kommer ge oss en snabb lägesbild av hur invånare i Värmland har det just nu. Det kommer att användas i fortsatta analyser – både internt och i samverkan med andra aktörer i länet. Informationen kan komma att leda till utveckling av pågående projekt, initiativ, arbetssätt och verksamheter inom olika organisationer i Värmland.

Andra undersökningar

I slutet av februari inleds den nationella folkhälsoundersökningen Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten genomför den i år för att undersöka effekter av covid-19-pandemin hos befolkningen. Region Värmland deltar med tilläggsurval. Enkäten skickas till ett slumpmässigt urval av vuxna 16–84 år i Värmland. Resultat från undersökningen publiceras under hösten. Motsvarande undersökning gjordes år 2020.

Här kan du läsa mer om olika befolkningsundersökningar med fokus på folkhälsa.