Folkhögskolor och distansundervisning

Från och med onsdag 18 mars 2020 går Region Värmlands fem folkhögskolor över till distansundervisning efter regeringens rekommendation. Beslutet berör omkring 800 studerande och 100 lärare.
– Vi har under en tid förberett vår skolverksamhet på att en sådan rekommendation skulle komma, säger Pär Blomquist, områdeschef med ansvar för folkhögskolorna.