Kulturavdelningen stöttar en hårt drabbad sektor

Många kulturskapare har haft ett svårt år och Region Värmlands kulturavdelning har på många sätt fått styra om arbetet för att hjälpa och stödja berättar Oda Larsson, enhetschef på kulturavdelningen.

– Vi har varit måna om att följa upp de behov vi tidigt såg och försöker skapa nya möjligheter till stöttning i olika former för kulturskapare och föreningsliv. Även vårt arbete med kommunerna har fått annan form i takt med att skolor och bibliotek helt fått ställa om. Det har ställts höga krav på snabb digital transformation. Nu är vi alla mer digitala och har lättare att samarbeta med kollegor i andra regioner.

Kulturlivet i Värmland har drabbats hårt och läget kommer förvärras ytterligare om restriktionerna fortsätter.

– Det är tydligt att det finns paradoxer i restriktionerna för att begränsa smittspridningen där kulturen inte givits samma möjligheter att arbeta med smittsäkring som andra områden. Vi försöker stödja kultur i Värmland som fortfarande är i princip helt nedstängd och planerar för olika scenarier på kort och lång sikt.

– Pandemin kommer förmodligen att förändra vissa saker för alltid. För oss som var med kommer det finnas ett före och ett efter. Kommande generationer kommer bara känna världen som den blev efteråt. Förhoppningen är att kulturen får goda förutsättningar i den nya tiden samtidigt som vi inser att skadorna kan bli bestående. Vi behöver kultur mer än någonsin!

Tillbaka till Tiden med covid-19