Regional utveckling: Fullt upp både internt och externt

Året med pandemin har varit utmanande för regional utveckling. Vissa delar av den ordinarie verksamheten har ställts om och anpassats efter pandemins förutsättningar. Men ett antal omfattande processer gick inte att bromsa – ovanpå det landade uppdraget att stödja det värmländska näringslivet, berättar biträdande enhetschef Jenny Wallménius Höög.

– Förra året hade varit intensivt även utan en pandemi. Både Värmlandsstrategin och strategi för smart specialisering arbetades fram. Dessutom startar en ny period för EU:s strukturfonder under 2021, vilket inneburit stor arbetsbelastning. Detta är stora processer och strategier som styr vår verksamhet och påverkar hela Värmlands utveckling många år framöver.

Ovanpå det har verksamheten också haft höga förväntningar på sig att organisera och genomföra hjälp- och stödinsatser till företag som drabbats av pandemin.

– Vi har startat en företagsjour, regelbundet kartlagt pandemins påverkan på näringslivet och arbetat med företagsstöd i flera olika former. Vi har fått tänka om, tänka nytt och inte minst lära oss arbeta och samverka inom och utanför organisationen i en digital vardag. Det senaste året har varit utmanande, men också väldigt utvecklande. Arbetsbelastningen har varit hög, men medarbetarna har gjort ett fantastiskt jobb!

Tillbaka till Tiden med covid-19