Så förändrades vårt arbete under pandemin

Fyra röster om hur pandemin påverkat arbetssituationen inom Region Värmland.

Pandemin på IVA

På IVA vårdas de allra sjukaste och under pandemin har arbetsbelastningen periodvis varit väldigt hög. Björne Nödtveidt som är intensivvårdssjuksköterska på Centralsjukhuset i Karlstad ser tillbaka på ett väldigt speciellt år och berättar hur det skarpa läget gjort honom extra målinriktad och fokuserad.

Företagsstöd

Pandemin har varit ett tungt slag för den värmländska näringslivet där allt från småföretagare till större bolag påverkats av restriktioner och råd.

Som en del i att stötta det värmländska näringslivet under pandemin har Region Värmland arbetat med företagsstöd, ett ekonomiskt stöd till mindre företag. I den här videon berättar Marko Lasic, näringslivsutvecklare inom regional tillväxt, om arbetet.

Kreativ karantän

Region Värmland brukar vanligtvis delta på Bokmässan i Göteborg och arrangera Värmlands bokmässa på hemmaplan. När pandemin satte krokben för deltagande i Göteborg och gjorde bokmässan digital lades resurser i stället på att stötta det värmländska kulturlivet. I den här videon berättar Ricky Andreis, litteraturutvecklare, om Kreativ karantän – en satsning för att hålla igång kulturskapande i en tid med inställda föreställningar och tomma salonger.

Sophia saknar kundkontakten

Istället för att dra ned på trafiken valde kollektivtrafiken i Värmland att behålla antalet turer för att på så sätt minska risken för trängsel. Man har också begränsat kontakten med kunderna med hjälp av digitala tjänster. Sophia Holmqvist arbetar på kundcenter på busstationen i Karlstad berättar att hon saknar den personliga kontakten med kunderna.

Tillbaka till Tiden med covid-19