Vaccinet är äntligen här!

Den 27 december fick vaccineringen mot covid-19 en efterlängtad start då första sprutan i Värmland gavs på ett trygghetsboende. Anna Skrinning, apotekare på läkemedelsenheten, och ytterligare några av de som arbetar kring den största vaccineringsinsatsen någonsin i Värmland berättar om arbetet.

Januarikylan biter i kinderna på det tjugotal personer som står utspridda utanför infektionsmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. De väntar på sin första spruta vaccin mot covid-19 vid den tillfälliga vaccinationsmottagningen för vård- och omsorgspersonal som startats här. Längre ner i sjukhusbyggnaden håller Anna Skrinning och hennes kollegor på att göra i ordning vaccinsprutorna.
– Det görs vanligtvis av sköterskor som vaccinerar men nu hjälper vi infektionskliniken som vaccinerar kommuners vård- och omsorgspersonal idag, förklarar Anna Skrinning.

De godkända vaccinsorterna kommer i flerdosampuller, vilket gör hanteringen mer komplicerad än vid till exempel vaccineringen mot säsongsinfluensa som kommer i en färdig spruta.

Särskilda boenden ochhemtjänst först ut

I skrivande stund pågår vaccinering av fas 1, personer på särskilda boenden och de som har hemtjänst. Men även vuxna som lever tillsammans med någon i den gruppen och de som arbetar nära dem ingår. Dessutom har viss hälso- och sjukvårdspersonal, som personal inom intensivvård, också inkluderats i den första fasen.

De sprutor som Anna Skrinning håller på med i dag innehåller Pfizer/Biontechs vaccin. Vaccinflaskorna kräver förvaring i -70 grader och levereras därför till specialfrysar som finns på länets tre sjukhus.

– Läkemedelsverket har gett dispens för att vi ska kunna dela förpackningarna som innehåller 975 doser. Vi packar om dem i kyllådor och skickar ut dem till vårdcentralerna. Kommunerna måste sedan använda vaccinet på boenden och i hemtjänst inom fem dygn, berättar Anna.

Tre godkända vaccin

Än så länge är tre vaccinsorter godkända. Det från Moderna levereras av Apoteket direkt till den enhet som ska vaccinera.

– Det är mycket arbete med logistiken, säger Jeanette Wern, apotekare, om Pfizer/BioNTechs vaccin och visar hur de måste vara både snabba och försiktiga när de packar om flaskorna.

– Vaccinet är jättekänsligt! Tre minuter har vi på oss om några flaskor ska tas ur och resten ska tillbaka i frysen. Och flaskorna får inte välta, varken vid förvaring eller transport.

Distributionen är ett pussel

Anna Skrinning samordnar arbetet med beställning och distribution. Varje vecka deltar hon tillsammans med Smittskydd i möten med SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Folkhälsomyndigheten. Det är också ett tätt samarbete med kommunerna, vårdcentralerna och logistikenheten kring distributionen.

– Vi utgår från kommunernas kapacitet och planering. Varje vecka fyller de i en enkät med önskemål om hur många vaccindoser de kan ta emot. Hittills har de kunnat få den mängd de önskar. Det är ett pussel för kommunerna tillsammans med regionen för att få ihop personal som ska vaccinera på olika boenden och i hemtjänst och ingen vill att någon dos ska gå till spillo.

– Det har varit stora ojämnheter i leveranserna av vaccinet. När vi på söndagen fick veta att vi skulle få ändrat antal doser mot planerat vid måndagens leverans, var det svårt att med så kort varsel lägga om all planering i alla led.

Fler vaccin väntas

Pusslet kommer att bli svårare att lägga allt eftersom fler vaccin godkänns med varierande stabilitet i leveranserna och ökande behov av volymer.

– Hela våren kommer vi att prioritera vaccinhanteringen och får, som många andra i vården redan fått göra, låta en del annat arbete vänta, säger Anna.

Samarbete mellan kommunerna och regionen

Ann Holmberg, beredningsassistent, tar med sig en andra omgång av de färdiga sprutorna och bär iväg dem till infektionskliniken där vaccinationen är i full gång i två rum. Varje vaccination tar två och en halv minut innan det är dags för nästa person.

– Vi hjälper till med vaccinationen av kommunal vård- och omsorgspersonal i Karlstad, Hammarö, Grums, Forshaga och Kils kommuner i första hand men också personal från IVA, berättar Thomas Nisser Hollowell, ST läkare på infektionskliniken, som har varit med och startat upp den tillfälliga vaccinationsmottagningen.

– Det finns en stor vilja bland medarbetare på infektionskliniken att vara med och jobba med vaccineringen.

– Vaccinationen här har också gett oss erfarenheter som vi delar med oss av inför att fler i Värmland ska vaccineras. Till exempel har vi kunnat provköra bokningssystemet, berättar Thomas.

En efterlängtad spruta

I ett av mottagningsrummen får Lina Parviainen som jobbar i vård- och omsorgen i Grums sprutan av sjuksköterskan Per Olov Kirk samtidigt som kollegan Jan Söderholm börjar förbereda nästa spruta och Kerstin Ekholm räcker fram papper med information om vaccinet.

– Det här var efterlängtat och en självklarhet att vaccinera mig, säger Lina.

Tillbaka till Tiden med covid-19