Vaccination mot covid-19

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom. Vaccinationen är gratis och frivillig.

Det finns inget slutdatum för vaccinationen mot covid-19. På webbplatsen 1177.se hittar du faktagranskad information om vaccin och hur vaccineringen går till.

Boka tid eller kom på drop-in

Du som är född år 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19, eller komma för drop-in vaccination när vi erbjuder det. Du hittar tider och platser för vaccination på webbplatsen 1177.se.

För att boka tid ringer du tidsbokningen på telefon 010-831 80 70 eller bokar genom att logga in via www.1177.se, sök upp Regional vaccinationsenhet. Du kan inte boka tid via din vårdcentral och inte via sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon.

Barn 12–15 år erbjuds vaccination

Barn 12–15 år erbjuds vaccination mot covid-19. Vaccinationen genomförs i samarbete med skolan för att ge både barn och vårdnadshavare så trygga och bra förutsättningar som möjligt. Läs mer om vaccination av barn 12–15 år på 1177.se. 

En tredje dos,  påfyllnadsdos, till vissa

Vissa personer, bland annat personer över 80 år erbjuds också en tredje dos, en påfyllnadsdos.

Ett erbjudande om att vaccinera sig mot säsongsinfluensan vid samma tillfälle har gått ut till alla som är 80 år eller äldre. Erbjudandet kommer via brev till alla som är födda 1941 eller tidigare. Tid för vaccination behöver bokas och vaccineringen påbörjas den 27 oktober. Läs mer om påfyllnadsdos på webbplatsen 1177.se.

Även personer som har hemtjänst och hemsjukvård kommer inom någon vecka att nås av erbjudande från sin kommun om en tredje påfyllnadsdos från sin sjuksköterska. Inom SÄBO har vaccinationen med en tredje påfyllnadsdos mot covid-19 redan genomförts. Dessa personer kommer också att få ett speciellt vaccin mot influensa i år, med förstärkt skydd, ett så kallat högdosvaccin. Den vaccinationen påbörjas inom några veckor.

Vaccinationsmottagningar i länet

Det finns flera vaccinationsmottagningar runt om i länet. Lokalerna är valda för att vara så nästa så många som möjligt i länet, samtidigt som regionen kan distribuera vaccinet på ett säkert sätt.

Se vilka vaccinationsmottagningar som är aktuella på den här sidan på 1177.se

Resa till vaccinationen

Att resa till vaccinationsmottagningar i Värmland är avgiftsfritt. Det gäller till dess att Region Värmlands vaccinationsinsats är genomförd. Mer om hur du reser till vaccinationsmottagningen kan du läsa på webbplatsen 1177.se.