Centrum för klinisk forskning

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter kan få tillgång till bästa möjliga vård. Centrum för klinisk forskning, CKF, stödjer och utvecklar klinisk forskning inom hälso- och sjukvården och tandvården i Värmland.

Forskning 2018

Verksamhetsberättelse om klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2018.

Forum Värmland 2019

Mötesplats för forskare och forsknings-
intresserade inom hälso- och sjukvården. Konferens 14 februari 2019.

Region Värmlands riktlinje Forskning - grundläggande principer tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård.

CKF erbjuder en stimulerande miljö där du har möjlighet att utbyta idéer med forskningsintresserade och möta forskare som har lång erfarenhet av forskning. Hos oss får du stöd i form av: 

  • Handledning
  • Kurser i forskningsmetodik
  • Finansiering
  • Aktiv seminarieverksamhet
  • Statistiker
  • Projektplatser och datorer med statistikprogram