Forum Värmland 2022

Forum Värmland är en forskningskonferens som anordnas i samverkan mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Forum Värmland

Nästa Forum värmland genomförs måndagen den 14 februari 2022. Mer information om programmet kommer senare.

Forum Värmland 2021

Forum Värmland 2021 genomfördes helt digitalt och handlade om implementeringsforskning gällande hälsofrämjande och förebyggande arbete, evidensbaserade metoder inom cancerrehabilitering, psykisk ohälsa vid hjärt-kärlsjukdom och depressionsbehandling av unga. Dessutom så genomfördes en digital postervisning.