Nyheter Forskning

Högt betyg till sjuksköterskestudenternas VFU i Värmland

Högt betyg till sjuksköterskestudenternas VFU i Värmland

Karlstads universitet hamnar på tredje plats i landet när sjuksköterskestudenterna själva betygssätter sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU.

Linus Lilja har spikat sin avhandling

Linus Lilja har spikat sin avhandling

Den 17 maj 2021 var det dags för Linus Lilja att spika sin avhandling "Assessment of neurological prognosis after cardiac arrest - clinical and neurophysiological aspects".

Louise Emilsson medförfattare till artikel i BMJ

Louise Emilsson, Specialist i Allmänmedicin i Region Värmland, är en av författarna till en studie som nyligen publicerats i BMJ.

Ny utlysning från Forte

Forte öppnar nu en utlysning om Vård och omsorg i samverkan - för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande.

Alexandra Ullsten publicerad

Fil.dr Alexandra Ullsten har fått två nya artiklar publicerade.

Ny guide till stöd vid kvalitetsregisterforskning

Nu finns ett nytt stödmaterial som beskriver samverkan och utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning tillgängligt. Det riktar sig till forskare, registerhållare, CPUA-myndigheter och företag.

Webbinarium: Anslag för preventionsforskning med fokus på cancer

Inbjudan till webbinarium om finansieringsmöjligheter för preventionsprojekt med Cancerfonden, Forte och Vinnova den 12 april.

Nu startar forskningsprojektet "Intensivvårdssjuksköterskornas utmaningar under pandemin"

Forskare från Region Värmland, Karlstads universitet och Luleå tekniska universitet har fått projektmedel för att studera intensivvårdssjuksköterskors utmaningar under pandemin.

Johanna Rehnberg har fått artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology

Johanna Rehnbergs forskning visar att patienter med IgA nefropati har högre risk att få inflammatorisk tarmsjukdom. Nu har hon fått en artikel publicerad i Journal of American Society of Nephrology.

71 kliniska studier genomförda i Region Värmland under 2019

Under år 2019 genomfördes 71 kliniska studier i Region Värmland.

Tillbaka till Klinisk forskning