Nyheter Forskning

Jakob Skov spikade avhandling

Måndagen den 25 maj spikade Jakob Skov sin avhandling ”Epidemiological studies on comorbidity, heritability and co-aggregation in organ-specific autoimmune diseases” på sjukhusbiblioteket.

Clinical Trials Day onsdag 20 maj

Region Värmland uppmärksammar Clinical Trials Day, med en lunchföreläsning om erfarenheter från pågående läkemedelsprövningar och akademisk forskning som bedrivs inom regionen.

Folkhälsoutmaningar temat på årets största forksningskonferens

Årets Forum Värmland, länets största forskningskonferens, samlade forskning om människans rörelseförmåga.

Artikel av epidemiolog Anu Molaris publicerad i Archives of public health

Självskattad hälsa och faktorer som har samband med självskattad hälsa i åldersgruppen 85 år och äldre.

Alexandra Ullstens doktorsavhandling är spikad

Den 2 december spikade Alexandra Ullsten sin doktorsavhandling på björken i sjukhusbiblioteket på CSK.

Per Fischer har spikat sin doktorsavhandling

Den 29 november spikade Per Fischer sin doktorsavhandling "Hemi and total wrist arthroplasty" på björken i sjukhusbiblioteket på CSK.

Nya medarbetare

Läs om två nya medarbetare på Centrum för klinisk forskning och utbildning.

Spikning av avhandling

Fredagen den 25 oktober spikades Staffan Tevells avhandling ”Staphylococcal prosthetic joint infections: similar, but still different” på sjukhusbiblioteket.

Samverkan om klinisk forskning mellan Karlstads universitet och Region Värmland

Ett nytt samverkansavtal gällande klinisk forskning har upprättats mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Nytt kurstillfälle för chefer i att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård

Nu erbjuder Region Värmland och Centrum för klinisk forskning ett nytt kurstillfälle för chefer som vill lära sig mer om att leda kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Tillbaka till Klinisk forskning