CKF ger en kurs för chefer att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård

Nu erbjuder för första gången landstinget en kurs för chefer med inriktning på att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård.

Syftet med kursen " Att leda kunskapsbaserad hälso- och sjukvård " är att underlätta för chefer inom hälso-och sjukvården att kunna reflektera, efterfråga, följa upp och skapa en god attityd och kultur för forskning och kunskapsbaserad utveckling.

Klinisk forskning utgör en förutsättning för god kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, och ingår i landstingets lagstadgade uppdrag.

- Det är betydelsefullt att chefer kan ge stöd för en utveckling av hälso-och sjukvården på vetenskaplig grund, säger Kersti Theander, forskningschef vid Centrum för klinisk forskning. Som chef behöver du kunna skapa goda förutsättningar för finansiering, planering och genomförande av klinisk forskning i enlighet med god etisk standard. 

Ur kursinnehållet

  • Landstingets stödresurser för forskande medarbetare
  • Forskning - grundläggande principer
  • Vad är forskning respektive utveckling
  • Vilken forskning skall etikprövas?
  • Hur stödjer jag medarbetare, doktorander och postdoktorer?
  • Hur underlätta en kultur för forskning
  • Regelverk
  • Mitt ansvar som chef


Program och inbjudan i PDF-format.