Nytt kurstillfälle för chefer i att leda kunskapsbaserad hälso-och sjukvård

Nu erbjuder Region Värmland och Centrum för klinisk forskning ett nytt kurstillfälle för chefer som vill lära sig mer om att leda kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Syftet med kursen "Att leda kunskapsbaserad hälso- och sjukvård " är att underlätta för chefer inom hälso- och sjukvården att kunna reflektera, efterfråga, följa upp och skapa en god attityd och kultur för forskning och kunskapsbaserad utveckling.

Klinisk forskning utgör en förutsättning för god kunskapsbaserad hälso- och sjukvård, och ingår i Region Värmlands lagstadgade uppdrag.

Ur kursinnehållet

  • Stödresurser för forskande medarbetare
  • Forskning - grundläggande principer
  • Vad är forskning respektive utveckling?
  • Vilken forskning skall etikprövas?
  • Hur stödjer jag medarbetare, doktorander och post-doktorer?
  • Hur underlätta en kultur för forskning?
  • Regelverk
  • Mitt ansvar som chef

Anmälan

Läs mer om kursen i pdf:en nedan. Anmälan görs till pia.h.lundberg@regionvarmland.se.

Sista anmälningsdag: 24 september