Landsförfrågan är en ny koordinerad tjänst för studieförfrågningar

Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige tjänsten Landsförfrågan.

Coronapandemin har aktualiserat betydelsen av nära samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård för att främja medicinsk forskning, innovation och produktutveckling. Kliniska Studier Sverige erbjuder life science-företag och akademiska forskare som vill ta reda på om en klinisk studie är genomförbar i Sverige tjänsten Landsförfrågan.

Tjänsten innebär att landsförfrågningar riktade till svensk hälso- och sjukvård koordineras genom en snabb nationell distribution till erfarna prövare och återkoppling till life-science företagen. Återkopplingen ger indikation på om studien är genomförbar i Sverige utifrån nationella behandlingsriktlinjer samt övergripande synpunkter på studiedesign.

Mer information om tjänsten finns här: www.sodrasjukvardsregionen.se/studieforfragningar/landsforfragan.

Läs mer om utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar, som tagit fram tjänsten, på: www.kliniskastudier.se/utvecklingssatsningar/samordnade-studieforfragningar.

Läs mer om Kliniska Studier Sverige på www.kliniskastudier.se.

Kontakta projektledare Abraham Mellkvist-Roos vid frågor abmr@vr.se.