Ny utlysning från Forte

Forte öppnar nu en utlysning om Vård och omsorg i samverkan - för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande.

För att hantera de utmaningar som finns inom äldreområdet finns behov av ny kunskap och bättre nyttiggörande. Därför utlyser nu Forte ca 70 miljoner kronor för åren 2021–2024 som ska bidra till ökad kunskap inom området Vård och omsorg i samverkan - för ett jämlikt, delaktigt och värdigt åldrande.

Du kan läsa mer om utlysningen på Fortes webbplats.