Om CKF

Centrum för klinisk forskning, CKF har i uppdrag att stödja och stimulera klinisk forskning och forskarutbildning för en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård och tandvård.

Klinisk forskning är en förutsättning för att ny kunskap genereras och att patienter kan få tillgång till bästa möjliga vårdHälso- och sjukvården har därför en lagstadgad skyldighet att inom ramen för kärnverksamheten bedriva klinisk forskning och folkhälsovetenskaplig forskning enligt Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30.

Landstingen och kommunerna skall medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forskningsarbete på hälso- och sjukvårdens område samt av folkhälsovetenskapligt forskningsarbete. Landstingen och kommunerna skall i dessa frågor, i den omfattning som behövs, samverka med varandra samt med berörda universitet och högskolor. Lag (2017:30).

Vår verksamhet hämtar sin inspiration från patienterna och nyttan ska komma patienterna till gagn. Region Värmlands riktlinje Forskning - grundläggande principer tydliggör hur forskning och evidens ska utgöra en integrerad del av Värmlands hälso- och sjukvård. Varje år ger vi ut en verksamhetsberättelse där vi beskriver vårt verksamhetsår. 

Organisation

Centrum för Klinisk forskning består av forskningschef, administrativ samordnare, HTA-ansvarig och statistiker samt en ledningsgrupp med forskningsledare från olika områden inom Region Värmland. CKF har också ett fristående forskningsråd som beslutar om ansökningar om forskningsmedel. I rådet finns ledamöter från hälso- och sjukvården och Karlstads universitet.

Akademiska vårdcentraler är ett exempel på hur Region Värmland sammanför patientnära forskning och utveckling med verksamhetsförlagd utbildning för att möta framtidens personcentrerade vård.

Besöksadress

Älvgatan 49, plan 3
Hus 73 - "gamla spinneriet"
KARLSTAD

Postadress

Centrum för klinisk forskning
Region Värmland
Hus 73, plan 3
651 85 KARLSTAD

Kontakt

Maria Larsson

Forsknings- och utbildningschef
maria.larsson8@regionvarmland.se
Tfn: 010-831 64 80


 

Ingela Marklund

Ingela Marklund

Utvecklingsledare
Ingela.Marklund@regionvarmland.se
Tfn: 010-831 42 16


 

Pia-Lundberg

Pia Lundberg

Administrativ samordnare
pia.h.lundberg@regionvarmland.se
Tfn 010-831 70 75


 

Margareta Eriksson

Biomedicinsk analytiker
margareta.m.eriksson@regionvarmland.se
Tfn 010-839 11 96


 

Angelica_Fredholm

Angelica Fredholm

Pedagogisk utvecklare
angelica.fredholm@regionvarmland.se
Tfn 010-831 56 64, +46 72 469 03 03


 

Maria Stålhammar

HTA-ansvarig
maria.stalhammar@regionvarmland.se
Tfn 010-839 16 33, +46 70 258 26 47


 

Anu Molarius

Anu Molarius

Epidemiolog
anu.molarius@regionvarmland.se
Tfn 010-831 97 42, +46 72 213 44 11


 

Anna Joelsson

Forskningssjuksköterska
anna.joelsson@regionvarmland.se
Tfn: 010-831 54 29