En bra start på din anställning

Alla människor har lika värde och ska mötas med respekt. Det är vår värdegrund. Som medarbetare hos oss har du en viktig roll i Region Värmlands fortsatta utveckling.

Två sjuksköterskor tränar bandagering.

Vi erbjuder dig ett intressant och spännande arbete som är betydelsefullt för våra invånare och patienter i Värmland.  

Introduktion och handledning

När du börjar arbeta hos oss får du en introduktion om hur det är att arbeta inom Region Värmland. Introduktionen består av olika steg där arbetsplatsintroduktionen är en viktig del. Introduktionen syftar till att du som ny medarbetare får en bra start på din anställning och känner dig välkommen på din nya arbetsplats.

Inom vissa yrkesgrupper finns även yrkesintroduktion. Det innebär att du i din nya profession ska känna dig trygg och säker i din roll. Ett exempel på det är Kliniskt utvecklingsprogram, KUP, som bland annat ger nyutexaminerade sjuksköterskor möjlighet att träna sin färdigheter under handledning. Programmet erbjuder reflektionssamtal, handledning, klinisk färdighetsträning samt föreläsningar och pågår under ett år.

Det finns även möjlighet till handledning och mentorskap när du börjar din yrkesbana för en del av våra yrkesgrupper.  

Utbildning och studieförmåner

Vi är en kunskapsorganisation som ställer höga krav på kompetens. Du som medarbetare har eget ansvar för din kompetensutveckling. För att du ska kunna utvecklas i ditt jobb har du möjlighet till utbildningar som ligger inom ramen för dina arbetsuppgifter. 

Specialistutbildningstjänster

Du som är legitimerad sjuksköterska och har minst två års erfarenhet har möjlighet att söka utbildningstjänst som specialistutbildad sjuksköterska. Specialistutbildningstjänst innebär att halvfartsstudier varvas med arbete inom den verksamhet där arbetet kommer att ske när du är färdigutbildad.

Läs mer i vår folder Utvecklingsmöjligeter för dig som är sjuksköterska.  

Klinisk träning

Vi har ett kliniskt träningscentrum (KTC) som kontinuerligt möjliggör utveckling och fördjupning av kunskaper hos enskilda medarbetare och team inom vården i en verklighetstrogen miljö utan patienter.  

Semester

Hos oss har du förmånligare semestervillkor än vad semesterlagen säger.

  • 25 dagar för dig som är 39 år och yngre.
  • 31 dagar för dig som är 40–49 år.
  • 32 dagar för dig som är 50 år och äldre.

 

Om du har månadslön i form av fast kontant lön får du betalda semesterdagar utifrån innevarande kalenderår.

Föräldraledighet

Om du har varit sammanhängande anställd under minst 365 kalenderdagar före en föräldraledighet har du rätt till föräldrapenningtillägg. Under en graviditet har alla arbetstagare rätt att vid högst två tillfällen besöka mödravårdscentral utan att lönen påverkas, om besöket måste ske på arbetstid.  

Försäkringar

Som anställd i Region Värmland är du försäkrad enligt de avtal som arbetsgivaren slutit. Du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i jobbet eller om du skadas på resa till eller från jobbet. Du är även försäkrad vid dödsfall.  

Tjänstepension 

Du som är anställd i Region Värmland har rätt till tjänstepension.

Avtalen som du omfattas av:

  • Är du född 1985 och tidigare
    KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension för kommuner och landsting
  • Är du född 1986 eller senare
    AKAP - KL - Avgiftsbestämd Kollektiv Avtal Pension för kommuner och landsting.

 

Friskvårdsbidrag

Region Värmlands medarbetare har möjlighet till friskvårdbidrag på 1200 kronor per år. Det ger dig möjlighet att investera i din egen hälsa och ditt välbefinnande. Vi har även träningslokaler eller träningsmöjligheter på alla våra sjukhus. Läs mer om vårt arbete för hälsofrämjande arbetsplatser.  

Nettolöneavdrag buss och tåg

Du som anställd hos oss erbjuds att köpa årskort på buss och tåg som betalas genom ett tolv månaders avdrag på nettolönen.   

Inflyttarhjälp och bostad

Om du ska arbeta hos oss under sommarmånaderna kan vi hjälpa dig med bostad. Vi har även arbetsmarknadsförtur till de kommunala bostadsbolagen. Det innebär att du erbjuds lägenheter om du har anmält arbetsmarknadsförtur till det kommunala bostadsbolaget.

Om du flyttar till Värmland från annan del i Sverige eller från ett annat land hjälper vi dig och din familj med kontakter för boende, arbetsförmedling, skola och barnomsorg med mera. Är inte svenska ditt modersmål kan vi även hjälpa dig med språkutbildning. Läs mer på work with us.