Våra arbetsplatser

Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Här kan du läsa om hur det är att jobba inom våra olika verksamheter inom Region Värmland.

Sjukhus

Centralsjukhuset i Karlstad 

Sjukhuset Arvika

Sjukhuset Torsby

Område öppenvård

Allmänpsykiatrisk slutenvård 

Asyl- och flyktinghälsa

Barn- och familjehälsa

Barn- och ungdomsspsykiatri (BUP)

Enheten för stressrelaterad ohälsa och psykologenheten

Habiliteringen

Hjälpmedelsenheten

Logopedenheten

Länsgemensam psykiatri

Primärvårdsrehabiliteringen

Rehabilitering 

Rättspsykiatri

Utvecklingsenheten för mödra- & barnhälsovård

Vårdcentraler, närvård och öppenvårdspsykiatri:

Verksamhetsområde öppenvård norra 

Verksamhetsområde öppenvård sydvästra 

Verksamhetsområde öppenvård södra 

Verksamhetsområde öppenvård västra 

Verksamhetsområde öppenvård östra 

Område slutenvård 

Akutmottagning

Ambulanshelikoptersjukvården

Ambulanssjukvård

Anestesi, operation, intensivvård (an-op-iva)

Barn- och ungdomsmedicin

Hjärt- och akutmedicin

Hudsjukvård

Infektion

Kirurgi 

Klinisk fysiologi

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Klinisk patologi

Kvinnosjukvård 

Medicinkliniken

Medicinsk teknik

Neurologi- och rehabiliteringskliniken

Njurmedicinkliniken

Onkologikliniken

Ortopedi

Patienthotellet 

Radiologi 

Transfusionsmedicin 

Vårdadministration

Ögonsjukvård

Öron- näs- och halssjukvård

Område stöd 

Regionfastigheter

Region-IT

Regionservice

Hälso- och sjukvårdens stödfunktioner

Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd

Kunskapscentrum

Patientsäkerhetscentrum

Smittskydd Värmland

Stab

Utvecklingsavdelningen

Administrativa avdelningen

HR-avdelningen

Planerings- och ekonomiavdelningen

Kommunikationsavdelningen

Folktandvården

Foktandvården