Centralsjukhuset Karlstad

Centralsjukhuset Karlstad fungerar både som länssjukhus för hela Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga.

Begränsat tillträde och besöksförbud

För är att minska risken för smittspridning har vi begränsat tillträde till våra sjukhus och vårdcentraler. Det är heller inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående.

Flygfoto över Centralsjukhuset i Karlstad.

Vid Centralsjukhuset Karlstad finns den högspecialiserade vården, vård som de allra flesta behöver vid få tillfällen i livet. Det finns ett tjugotal olika specialiteter bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi. Det finns cirka 500 vårdplatser. På sjukhuset finns cirka 3 800 anställda varav cirka 500 läkare, 1300 sjuksköterskor och barnmorskor, 80 fysioterapeuter, 750 undersköterskor, 750 laboratoriepersonal, 255 vårdadministratörer och 350 servicemedarbetare. 

Varje år ...

  • Besöker cirka 67 200 akutmottagningen
  • Skriver vi in cirka 35 000 patienter
  • Besöker cirka 360 200 patienter sjukhusets olika mottagningar
  • Har ambulanssjukvården Karlstad cirka 14 300 ambulansuppdrag och en total körsträcka 55 100 mil
  • Utför vi cirka 19 900 (oplanerade 4 160, planerade 15 760) operationer
  • Sker cirka 2 700 förlossningar 
  • Tillagar sjukhusköket 949 000 måltider

Allt sker på en lokalyta på cirka 208 900 kvadratmeter, vilket motsvarar cirka 26 fotbollsplaner.