Jobba med oss inom vårdadministration

Vi är en administrativ stödfunktion till vården och i verksamhetsområdet är vi ungefär 220 medarbetare.

Vi är placerade ute på klinikerna och tar hand om bland annat vårddokumentation, diagnosklassificering och remisshantering. Vi är en gemensam enhet av vårdadministratörer och det utvecklar både oss och vården.