Jobba med oss på utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningen ska vara ett strategiskt och operativt stöd i utvecklingsfrågor.

Medarbetare vid sin dator.

Detta gör vi genom att på folkhälso- och samhällsmedicinskaenheten ansvara för att leda, samordna och utveckla Region Värmlands folkhälsoarbete och medborgarstödsarbete. Arbetet utgår från hälsoläget i Värmland och de nationella folkhälsomålen. Vi samverkar med andra aktörer i länet för att främja en positiv hälsoutveckling i Värmland.

Utvecklingsenheten ansvarar för att stödja hälso- och sjukvården i att skapa framtidens hälso- och sjukvård. Det gör vi genom att stötta olika utvecklings- och innovationsuppdrag med kompetens inom process- och förändringsstöd, digitalisering, tjänstedesign, innovationsstöd och projektstöd. Uppdragen kan komma från ledningen, hälso- och sjukvårdsledningen eller från verksamhetschefer.

Utvecklingsenheten utvecklar också metoder och medarbetares kompetens och egenförmåga på utvecklingsområdet, bedriver aktiv omvärldsspaning, främjar innovation och sprider goda exempel.