Specialiseringstjänstgöring i Värmland

Varmt välkommen som ST-läkare i Värmland. Vi är cirka 200 ST-läkare i länet som genomför tjänstgöring vid Centralsjukhuset i Karlstad, Sjukhusen i Arvika och Torsby samt inom allmänmedicin.

Läkare samtalar med kollega.

Region Värmland anställer cirka 30-35 nya ST-läkare årligen. Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8).

Vår ambition är att samtliga verksamheter där ST-utbildning genomförs ska granskas regelbundet genom Lipus AB och respektive specialitetsråd. På Lipus webbplats publiceras alla granskningsrapporter och du kan enkelt söka fram de som är gjorda i Värmland. 

Vi har ett utbildningscentrum placerat på Centralsjukhuset i Karlstad som ansvarar för övergripande samordning i utbildningsfrågor för ST-läkare, AT-läkare och Örebrokandidater.

Samtliga verksamheter där ST-utbildning sker har tillgång till studierektor med ansvar för samordning av utbildningsinsatserna inom respektive verksamhet. Studierektorerna deltar i regelbundna studierektorsråd med samordnande studierektor.

Välkommen att söka ST-tjänst i Region Värmland.

Möt Louise som arbetar som ST-läkare

Värmländska ST-läkaren Louise Emilsson tillbringade ett år tillsammans med världens ledande forskare på anrika Harvard University. Läs intervjun med Louise.