ST-läkarprogram

I direktiven för ST-utbildningen ingår att alla ST-läkare ska ha regelbunden handledning av specialistläkare som genomgått handledarutbildning. Handledarutbildningar liksom handledarutvecklingskurser anordnas regelbundet i regionens regi.

Vi erbjuder obligatoriska utbildningar för ST-läkare inom de övergripande kompetensområdena.

Kurser enligt målbeskrivning 2021:8 planeras.

Ni finner aktuella inbjudningar till kurserna på vårt intranät samt på www.stforum.se


Kursutbud inom Region Värmland   

2015:8 DelmålMålbeskrivningIngår i kurs
a1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik ST LIV/Ledarskapsutbildning (5 dagar)
a2 Etik, mångfald och jämlikhet Etik, mångfald och jämlikhet för ST-läkare (2 dagar)
a5 Medicinsk vetenskap Medicinsk vetenskap (5 dagar)
a6 Hälso- och sjukvårdens organisation och lagar och andra föreskrifter Juridik för ST-läkare (1 dag) samt ST LIV/Ledarskapsutbildning
b1 Kommunikation med patienter och närstående ST LIV/Ledarskapsutbildning
b2 Sjukdomsförebyggande arbete Sjukdomsförebyggande arbete för ST-läkare (1 dag)
b3 Läkemedelsbehandling Läkemedelsbehandling för ST-läkare (2 dagar)
b4 Försäkringsmedicin Försäkringsmedicin för ST-läkare (1 dag)
b5 Palliativ vård i livets slutskede Palliativ vård i livets slutskede (2 dagar)

 

2008:17 DelmålMålbeskrivningIngår i kurs
13-18 Kommunikativ kompetens ST LIV/Ledarskapsutbildning
13-18 Ledarskapskompetens inkl Hälso och sjukvårdens organisation ST LIV/Ledarskapsutbildning
19-20 (21) Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete Medicinsk vetenskap
  Juridik (vissa specialiteter) Juridik för ST-läkare
  Katastrofmedicin (vissa specialiteter) Katastrofmedicin

 

Klinisk forskning och utvecklingsprojekt

Förutom det vetenskapliga projektarbete som är en obligatorisk del i ST, vill Region Värmland stimulera till klinisk forskning redan under ST-tiden. Läs mer på Centrum för klinisk forskning.