BT - bastjänstgöring för läkare med europeisk utbildning

Från 1 juli 2021 blir bastjänstgöring, BT, obligatoriskt som en fristående första del av ST för läkare med utlandsutbildning inom EU/EES och som får sin svenska läkarlegitimation efter 1 juli 2021.

Region Värmland planerar för att från och med 2021 genomföra BT för dig som har studerat i EU/EES och har fått ut svensk läkarlegitimation framför allt efter 1 juli 2020 samt har goda kunskaper i svenska språket, minst nivå C1, Europarådets språkskalenivå, svenska 3 eller svenska som andraspråk 3.

BT-placeringarna förläggs inom allmänmedicin samt olika specialiteter av akutsjukvård som till exempel allmänkirurgi, internmedicin, psykiatri, ortopedi, ÖNH, kvinnosjukvård, anestesi och intensivvård med mera.

Tre sjukhus och primärvård i hela regionen

Värmland har två mindre akutsjukhus i Arvika och Torsby samt länssjukvård på Centralsjukhuset i Karlstad. Primärvården finns över hela regionen, både i glesbygd och i städer. Öppenvårdspsykiatri finns på flera olika orter medan slutenvårdspsykiatrin är belägen i Karlstad.

Arbete inför kommande BT pågår

Arbetet inför kommande BT pågår. För mer information kontakta utbildningsadministratör Malin Holmqvist.