Anmäl behov och förändringar i regionens lokaler

Du som arbetar inom Region Värmland kan anmäla att du vill ha hjälp med konst och/eller miljögestaltning.

Under 2019 kommer Konstenheten att fokusera på arbete med om- och nybyggnadsprojekt samt på konstronder där vi avgör vilka lokaler och områden som behöver utvecklas och förbättras.

Detta innebär bland annat att vi lägger mer tid på större, mer publika förändringar och mindre tid på små, enskilda ärenden. Våra resurser är begränsade och vi måste prioritera.

Vi kommer alltså inte att kunna åtgärda serviceanmälningar som du gjort, eller planerar att göra, rörande enskilda rum.

Ni som önskar förändring vänder er till enhets- eller verksamhetschef. Först när en serviceanmälan gällande en hel avdelning eller mottagning kommer in från berörd chef genomför vi besök och om- eller ny-hängning.

Ha tålamod! Vi har många ärenden och kontaktar dig så snart vi bara kan. Passa gärna på att läsa om Gestaltning av det offentliga rummet.

Anmälningsformulär

Lämna en serviceanmälan om konst och/eller miljögestaltning