Gestaltning av cirkulationsplatsen utanför Centralsjukhuset i Karlstad

Karlstads kommun och Landstinget i Värmland utlyste under 2016 ett gemensamt uppdrag för en konstnärlig gestaltning av rondellen utanför Centralsjukhuset i Karlstad.

Johanna Strands Kapsel
©Johanna Strand/BUS (2017) Kapsel

Om uppdraget

Centralsjukhuset i Karlstad fungerar både som länssjukhus för hela Värmland och som närsjukhus för invånarna i kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga. Här finns den högspecialiserade vården, vård som de allra flesta behöver vid få tillfällen i livet.

Vi ville att att verket skulle skapa lugn och förmedla omtanke och hänsyn till de förbipasserande. Verket skulle placeras inuti den befintliga cirkulationsplatsen och stor vikt skulle läggas vid tankar kring platsen och dess omgivning. Det kommande verket skulle vara lätt att underhålla, inte innehålla vatten och teknik som skulle kräva regelbunden tillsyn. Verket skulle också fungera nattetid och vara oberoende av väder och årstid. 

Uppdraget utlystes på Konstpool, en nätbaserad plattform för konstnärliga uppdrag. Juryn, som bestod av representanter från både Karlstads kommun och Landstinget i Värmland, enades om att uppdraget skulle gå till konstnär Johanna Strand.

Cirkulationsplats
Cirkulationsplatsen som den såg ut innan Kapsel kom på plats

Om konstnären Johanna Strand

Johanna har gedigen utbildning och god erfarenhet av offentliga uppdrag. Hon arbetar just nu med att konstnärligt gestalta Strängnäs resecentrum och tidigare har hon bl.a. gjort uppdrag åt Härnösand Hästsport Arena, Hagby Förskola i Kalmar och Galären Fastigheter i Luleå. I Värmland har hon, tillsammans med Thomas Nordström och Annica Oskarsson, genomfört gestaltningsuppdrag till Sannerudsskolan i Kil. 

Johanna har utbildat sig på Metallformgivning på Konstfack, Formlinjen på Beckmans Design Högskola, Armaturdesign på Ljuslaboratoriet KTH samt Green Design 2.0 på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Johanna om konstverket Kapsel

"Jag ville spegla verksamheten och omgivningen kring cirkulationsplatsen. Jag ville också tillföra platsen en känsla av omtanke, lugn och trygghet för personal, patienter och besökare. Jag tänkte att verket skulle ge passerande en spännande upplevelse och en positiv och vacker minnesbild. Konstruktionen skulle vara luftig och öppen för att hålla fri sikt för trafikanter. Genom att integrera belysning ville jag framkalla spännande skuggbildningar för att förstärka konceptet och skapa ett föränderligt uttryck. 

Vid utformningen av skulpturen Kapsel har jag tagit hänsyn till och inspirerats av den strömmande och roterande rörelse som trafikanterna har i cirkulationsplatsen. Jag ser det som att Kapsel laddar upp kraften från trafikströmmen och får en evig energi som samlar upp de drömmar, tankar och önskningar som passerar.

Verket består av tre välvda sektioner i rostfri plåt som har en laserskuren mönsterbild och är belyst inifrån."