Konstenheten i samarbete med klass från Mariebergsskolan i Karlstad

Att arbeta med en konstnärlig gestaltning av ett barnväntrum är ett svårt uppdrag. Rummet ska passa besökare i åldern 0-18 år och i det arbetet tog Konstenheten hjälp av en hel klass på Mariebergsskolan.

Barnens eget väntrum i nya operationscentrum tar form

"Med bildens hjälp kan barnet hämta kraft inifrån sig själv och lättare klara av det som ska ske under ett sjukhusbesök. I en främmande miljö kan en konstupplevelse vara av ovärderlig betydelse för ett barn" Undis Johansson, lekterapeut på Centralsjukhusets Lekterapi.

Elev blandar färgEleverna har besökt konstnären i ateljén under hela hösten 2015.

Skiss© Bertil Bengtsson/BUS (2016) Del av tidig blyertsskiss.

Detalj© Bertil Bengtsson/BUS (2016) Tidig skissdetalj.

Räddkraken© Bertil Bengtsson/BUS (2016). Räddkraken, detalj från verket "Dans för de som snart får åka hem". 

Bertil om Räddkraken

"Räddkraken dök bara upp i målningen efter en lång målardag i ateljén. Jag hade tyckt att målningen behövde någonting rött. Och så rörde sig bara penslarna över ytan och där var han. Senare förstod jag att han bor i väldigt mångas bröst, bland annat mitt eget.En sådan där figur som behöver tas om hand."

Uppdraget

Utdrag ur den publicerade intresseanmälan: "I mötet med berörd personal har det framkommit önskemål om en lugn och trygg miljö – gärna med inspel av naturen. Förutom lekterapeut och barnsjuksköterska m.fl. från landstingets egen organisation, finns också en skolklass från Mariebergsskolan med i processen. Därtill en tidigare sammanställd diskussion med barn i åldrarna 4-11 år som själva genomgått en operation.

Uppdraget omfattar en av väggarna i väntrummet och budgeten är satt till 90.000 kronor."

En intresseanmälan publicerades på hemsidan, vilket resulterade i att ca 100 konstnärer anmälde sitt intresse. I urvalsprocessen har konstenheten arbetat tillsammans med olika grupper:

  • Klass 7a
  • Lekterapiavdelningen på Centralsjukhuset
  • Barnsjuksköterska
  • Projektgruppen för nya operationshuset

Efter genomgången urvalsprocess, valdes konstnär Bertil Bengtsson. Klassen och barnen på lekterapin fastnade särskilt för Bertils illustrativa lekfulla sätt i tidigare bildverk. Läs mer om Bertil på hans egen hemsida

Bertil och klassenDen 26 mars besöker klassen bygget tillsammans med lekterapeut och konstnär, för att sedan samlas i klassrummet och tillsammans resonera kring konsten i barnväntrummet. 

På väg mot operationshuset

Bertil om uppdraget

"När jag fick uppdraget att uttrycka väntrummet blev jag väldigt glad, för att inte säga rörd. Men jag insåg också svårigheten i att utföra en målning som skulle passa barn och ungdomar 0 - 18 år. Jag har arbetat utifrån fyra grundidéer: Det gällde att patienten skall känna en trygghet i målningen. Någon som vill en väl och dom tar hand om en. Den orangegula läkarbjörnen fick gestalta detta. För det andra ville jag att man skulle förstå att man inte är ensam i sin situation. Man är inte den första som sitter där och väntar på sin operation och inte heller den sista, utan att man är en del i något mycket större. Den här kommunikationen fick sin gestaltning i vykorten som man skickar till varandra. För det tredje ville jag göra en målning som kan distrahera lite. Att få patienten att en kort stund tänka på de fåniga figurerna på bilden och inte på sin egen olycka. Sedan kom jag på vad jag själv skulle ha velat om jag suttit där och väntat på operation. Jag skulle vilja åka hem. Detta blev så bildens huvudtema- figurerna utför en rituell dans för att alla så snart som möjligt skall få åka hem. Längtan som en läkande kraft, längtan att bli frisk och på sina villkor åter få delta i livsdansen."Bertil Bengtsson, konstnär

Eleverna besöker Bertil i ateljén

Efter vårens diskussioner tog arbetet ordentlig fart hösten 2015 och klass 7a hade blivit klass 8a. Klassen delas upp i smågrupper, som kontinuerligt träffar Bertil i hans ateljé. I ett nära samarbete med eleverna samt bildlärare Ulla Nilsson Hjelm, Mariebergsskolan och Undis Johansson, lekterapeut, tar den stora oljemålningen form. 

"Att jobba med Bertil i hans ateljé har varit trevligt, mysigt, trångt, mycket saker, lite stökigt, trevlig musik, lugnande, speciell lukt, många pågående projekt, inspirerande, kreativt och vi har sett intressant konst. Det har varit intressanta samtal om t.ex. musik, bild, skolan och målningen", säger fem av eleverna i klass 8a på Mariebergsskolan, om arbetet med barnväntrummet.

Selfie med Bertil"Selfie med Bertil" Tre elever tillsammans med Bertil i hans ateljé.

Elev målar detaljVid varje besök i atljén har eleverna fotograferat och dokumenterat arbetet.

Elev med pensel