Konsthall Spisrummet

På Centralsjukhuset i Karlstad, invid sjukhusbiblioteket och restaurang Solsidan, ligger regionens egen konsthall. Här visas främst utvalda delar av Region Värmlands konstsamling.

Öppettider

Konsthall Spisrummet är öppen dygnet runt för patienter, anhöriga och personal. För övriga besökare är stora entrén öppen från kl. 06.00-21.00.

Aktuell utställning

Something can happen beyond expectation - 26 november öppnar en ny spännande utställning.

Välkommen!

Om våra utställningar

Region Värmland har en gedigen konstsamling som till största delen är utplacerad i verksamheternas lokaler. För att tillgängliggöra fler delar av konstsamlingen och lyfta samtidskonsten, visar vi urval från samlingen i Konsthall Spisrummet. Uppdraget att kurera utställningar lämnas till konstnärer med anknytning till Värmland. Förutom att visa våra egna utställningar lånas konsthallen ibland ut till externa konstaktörer med anknytning till regional utveckling eller kultur och hälsa.

Tanken är också att hallen ska vara en plats där du får fler förutsättningar att möta konsten. För varje utställning finns informationsmaterial placerat i hallen. Där finns också olika diskussionsfrågor att utgå ifrån under ett besök. 

Årets konstnärskap

Från och med 2017 utser Konstenheten Årets Konstnärskap i samlingen.

2019 - Eddie Westerberg

2018 - Åke Grützelius

2017 - Svea Jansson

Spisrummets historik

Rummet har idag ett kulturhistoriskt värde. Originalinredningen var sammansatt av inredningsarkitekterna Ove och Ulla Lindblom och bestod av danska lampor och autentiska möbler av hög kvalitet. Spisen i rummet är ritad av Ove Lindblom.