Ett enda landskap till

Under sommarmånaderna 2017 presenterade Konstenheten en utställning med grafiska blad

Just nu pågår utställningen Ett enda landskap till i Konsthall Spisrummet. Utställningen hänger hela sommaren fram till och med 17 september.

Grafiken fyller en viktig funktion i arbetet med att gestalta Landstingets lokaler och vi har köpt in grafiska blad under många årtionden. Här visar vi ett litet urval från den skatt som
vår gemensamma grafiksamling utgör. En gemensam nämnare för bilderna i den här utställningen är landskap. Motiven är skilda typer av landskap. Yttre landskap med vidder, berg, skogar och vatten. Men vi har också velat visa exempel på bilder av inre landskap, av idéer och fantasier.

Vad är ett landskap egentligen? Konstbilder speglar erfarenheter, konstnärernas och betraktarnas. Våra yttre landskap och våra inre blandas samman.
En konstnär som gick igenom Landstingets konstförråd utbrast efter att ha tittat på många av bilderna där: "Ser jag ett enda landskap till så bryter jag ihop!".

- När vi är ute i de olika verksamheterna runt om i Värmland för att placera konst är landskapen ofta populära och omtyckta. De kan representera en utblick, en vy, ett fönster mot något. Kanske något vi saknar, något vi längtar efter, säger Maria Andrén, konsthandläggare.

- Landskapen kan förmedla upplevelser av öppenhet, rymd, ljus och väder och vind. Kanske påminner de oss om platser vi varit på eller kanske platser dit vi alltid velat komma, säger Maria.