En brokig skara

En samlingsutställning från Värmlands kommuner visades hösten 2018

Femton av Värmlands kommuner visar två verk var från sina samlingar. Välkomna till Konsthall Spisrummet och kika på en brokig skara, en härlig blandning av tekniker, konstnärer och uttryck från olika tidsepoker!

Forshaga kommun har med stöd från Region Värmland det senaste året arbetat med en förstudie som handlar om att lyfta konsten i kommunerna, arbeta med konstsamlingarna, ta fram riktlinjer för hur konsten förvaltas och registreras samt tillgängliggöra och synliggöra konsten för fler. Denna utställning är en del av detta arbete.

Genom dialog, stort engagemang från alla kommuner, samverkan med Region Värmlands projektledare för samtidskonst och Konstenheten på Landstinget har ett gemensamt grepp tagits kring vikten av att inneha och förvalta en konstsamling.

Samlingarna speglar ett Värmländskt konstarv och det är av stor betydelse att kommuner fortsätter att uppdatera sina samlingar, att stötta samtidskonsten för att kunna vara en region som kan visa upp en levande samling. Konsten är till för oss alla!

Utställningen visas i konsthall Spisrummet på centralsjukhuset i Karlstad och pågår från den 13 september till och med den 10 oktober 2018. Vernissage för allmänheten, 13 september, klockan 12.30.

Kontakt:

Marie Hettwer, Kulturutvecklare, Forshaga Kommun
marie.hettwer@forshaga.se
054-17 23 94