Slå följe med dem

För första gången bjöds medarbetare från Centralskukhuset i Karlstad in att undersöka landstingets konstsamling. Sjukhuskyrkan och Konstenheten presenterade en utställning som visades 21 juni - 10 september 2018

Så här skriver Anna-Karin Berglind (diakon), Joakim Bråkenhielm (pastor) och Anders Persson (präst) om arbetet med utställningen:

Vi människor behöver någon som vågar slå följe med oss när livet krisar, när vi inte vet hur vi ska orka gå vidare, när trötthet eller sjukdom drabbar oss, eller allt verkar som ett virrvarr av tankar. Då behövs människor som vill ta sig tid för att gå en extra mil tillsammans med den som drabbats, så att hen skall orka vidare i livet. Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå. (Hjalmar Gullberg)

Inspirationen till denna utställning har vi hämtat från berättelsen om Emmausvandrarna i Lukasevangeliet, Nya Testamentet. Jesus har dött, lärjungarna är sorgsna, desillusionerade och förvirrade. De vet inte vad de ska göra. Två av dem är på vandring. Bäst de går där kommer Jesus själv och slår följe med dem och frågar vad de talar om:
Vad har hänt? Berätta! Hur ser din livsberättelse ut?

När livet inte blir som vi tänkt oss, när livet skaver, vi känner oro eller har tappat meningen i livet sådant det ser ut just nu, då får vi i Sjukhuskyrkan ofta dela en kortare eller längre tid i samtal tillsammans med patienter, anhöriga och personal. Vi märker hur närvaro, delad tid och aktivt lyssnande till en livsberättelse, gör att människor rätar på ryggen, lastar av sin börda och känner lättnad och befrielse.

Mitt i det svåra får vi även dela stunder som har mer kyrklig karaktär. Riterna blir viktiga: ljuständning, dop, nattvard, avsked, vigsel, välsignelse och begravning.

När vi skulle välja konst kändes det spännande: Vi ville i bilder visa på bredden av vårt arbete. Hur mycket av livets skörhet och skavsår skulle vi våga lyfta fram? Hur skulle vi visa på hoppet?

En kollega till oss har sagt: "Inget sant mänskligt är farligt att tala om." Men vissa saker är svårare att uttrycka och ibland finns inte orden – då kan olika konstformer hjälpa till.

När vi nu ser på konsten vi valt kan vi i bilderna ana människor vi slagit följe med genom åren.
Vilka bilder väljer du? Vilken är din livsberättelse?


Arbete med urval i konstarkivet

Så här skriver konsthendläggare Maria Andrén om samarbetet med Sjukhuskyrkan:

Det har varit så intressant att lyssna på de samtal om bilder som uppstått mellan medarbetarna från Sjukhuskyrkan under arbetet med utställningen. Jag har upplevt att det hos Anna-Karin, Anders och Joakim finns en självklar vana att tolka bilder, att uppfatta symbolik, att diskutera kring betydelse och innebörd. Arbetet har färgats av deras mod att se och möta innehåll och stämningar i konsten, oavsett karaktär på bilderna.
Jag som konsthandläggare och ansvarig för Konsthall Spisrummet har i och med detta samarbete återigen fått uppleva landstingets konstsamling ur nya perspektiv. För det är jag djupt tacksam.