Februari 2020 – Anders Granberg

Lampknapp, Västanvindsgatan 23

Konstverket Lampknapp, Västanvindsgatan 23 av Anders Granberg

© Konstnär Anders Granberg / Bildupphovsrätt 2020
Titel: Lampknapp, Västanvindsgatan 23
Foto: Maria Andrén

Granberg är en konstnär med ursprung och bas i Umeå. Hans konstnärliga arbete sträcker sig från installationer i offentliga miljöer och performance till processkonst och teckning. Här ser vi en teckning, bläck på papper.

Granberg säger själv:

"Medelklassen är med sitt trygghetshetstörstande och sin ovilja att sticka ut för mycket det som på många sätt lagt grunden för ordet lagom. Det är också den samhällsklass jag både vuxit upp i och fortfarande tillhör. Det är förmodligen den mest ointressanta samhällsklassen ur ett konstnärligt perspektiv, och det är just det som fängslar mig.

I mitt konstnärskap är det idéerna som styr och arbetet sker ofta i projektform. Något mina verk ofta har gemensamt, oavsett konstnärligt uttryck, är kretslopp i olika former."