Internal contradiction and location

Månadens verk under maj månad 2016 var en vacker bild i blandteknik av konstnär Harri Monni.

Harri Monni

© Harri Monni/BUS (2016) "Internal contradiction and location"

Harri Monni

Konstnär Harri Monni, född 1965 i Helsingfors, bor och arbetar i Stockholm. Han är bland annat utbildad vid Konsthögskolan i Umeå, Bildkonstakademin i Helsingfors och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Hans måleri är i en ovanlig collageliknande teknik. Han skapar ett djup i sina bilder genom att lägga olika laserande skikt på varandra. Här finns rytmkänsla, upprepningar, komplexa bildstrukturer samt ett medvetet arbete med pauser och crescendon, med lugn och kaos. Hans världar är uppbyggda i målade collage av lager på lager av tunna laseringar, påklistrade fält i tät färg och upprepade schablonmönster. Färgskalan utgår ofta från det blåa vilket gör att världarna lätt uppfattas som undervattensmotiv eller tvärtom, som en bild av livet ovanför marken.

Även om associationerna och tolkningarna hos oss som betraktar Monnis bilder kan löpa i banor om fladd¬rande vingar, springande djur eller blad och växter är hans former i sig själva snarast abstrakta. Som grund ligger fyrtio- och femtiotalens experiment i abstraktionens namn, men Monni presenterar en uppdaterad version utan tyngande pretentioner. Hans verk har kallats en hyllning till ögats förmåga att blixtsnabbt särskilja de tusentals variationerna i ett träds grenverk eller i de virvlande lövsamlingarna om hösten.

De icke föreställande motiven tar med lite fantasi och inlevelse hos betraktaren form i en bild och lever vidare. Det kan också gömma sig något hemlighetsfullt och lite mörkt bland alla glada färger och former. Alldeles trygg kan en inte vara.