Hopp i sjön

Månadens verk under oktober 2015 heter Hopp i sjön, av konstnär Åke Grützelius från Karlstad.

Hopp i sjön

© Åke Grützelius/BUS (2015) Hopp i sjön

Hopp i sjön

Uttrycker en känsla av " hopp...." Jag målade bilden tre veckor efter min halsoperation våren 2015. Där man just avlägsnat ett stort område av cancertumörer från nacken till framsida halsen. För att ersätta förlorad vävnad tog man höger bröstmuskel samt hud från ena låret för att laga med. Operationen var lyckad!


Denna målning skiljer sig rätt mycket från det jag brukar måla, framför allt hur. Då jag är högerhänt och inte orkade hålla höger handen uppe kort tid efter operationen. Tog jag vänsterhanden runt höger armbåge och hjälpe så till med vänsterarmen att ge kraft åt den högra. Själva måleriet blev därmed lite "stelt"... (något jag försökt kompensera för i själva motivet).

Åke Grützelius

Åke är född i Grums 1960 och uppväxt i Skoghall - sedan 2003 bosatt i Karlstad. 1988 blev han medlem i KKV Värmland och 1989 i Värmlands konstnärsförbund.

Om sin konst säger Åke själv att "min konst handlar mest om kärlek, om livet sett utifrån mitt perspektiv".

Åke arbetar med både skulptur och måleri och är utbildad på Kyrkeruds Folkhögskola i Årjäng. Han har genom åren deltagit i flertalet utställningar och finns representerad på bland annat Stockholms läns landsting.

Åke Grützelius CV

Åke Grützelius hemsida