Amanda Karlsson

Karlstadsbördiga Amanda Karlssons verk På väg mot någonstans är månadens verk i november. 

Såhär skriver Karlsson om sitt skapande: Mitt konstnärskap handlar om hantering. Hantering av den diffusa, splittrade och darrande samtiden. Det handlar om Historier som blivit avskalade så att endast botten finns kvar. Det handlar om kunskap och information som runnit genom flaera lager människa och blivit tydlig och hanterbar. På väg mot någonstans var den första målningen i en lång serie målningar som kretsade kring tematiken att lämna/bli lämnad. Framför målningen har betraktaren möjlighet att ansluta sig till dom som är på väg bort eller stanna kvar och se dom åka.

 
© Amanda Karlsson/BUS 2017 "På väg mot någonstans"