Ditt skulpturala konstverk kan bli vandringspris!


Målgrupp: Professionella konstnärer med anknytning till Värmland

En utmärkelse avseende kvalitet och en för innovation kommer att delas ut till verksamheter inom Region Värmland som:

 • Leder och arbetar för hållbarhet
 • Involverar motiverade medarbetare
 • Utvecklar värdeskapande processer
 • Förbättrar verksamheten och skapar innovationer
 • Stimulerar till utvecklingsarbete med ständiga förbättringar och förändrade arbetssätt som en naturlig del i arbetet
 • Tar tillvara medarbetares idéer, kreativitet och nytänkande

 

Utmärkelsen tjänar bland annat till att:

 • Synliggöra sambandet mellan hållbarhet, innovation och kvalitetsutveckling
 • Sprida förbättringskunskap genom att mottagare av utmärkelsen verkar som ambassadörer
 • Sätta ljus på förbättringsarbete med goda resultat som är hållbart över tid
 • Uppmärksamma avdelning/enhet/verksamhet som uppvisar goda resultat utifrån strategiska mål
 • Uppmana till innovationsarbete kopplat till ovanstående

 

Alla verksamheter inom regionenen kan söka.

 

Vi söker konstverk

 Nu söker vi två konstverk som kan bli vandringspris i samband med dessa utmärkelser.

Hur kan verk kopplat till kvalitet och innovation inom Region Värmland se ut?

 • Vi söker färdiga verk och inköpspris för vart och ett av de två priserna kommer att vara 25.000 kr.
 • Verken ska vara skulpturala samt i tåliga och beständiga material.
 • Förslag för båda priser eller för endast ett av dem tas emot.
 • Vi väljer verk baserat på konstnärligt uttryck, materialkvalitet och koppling till utmärkelsernas natur i referensgrupp med representanter från bland annat Konstenheten och Utvecklingsenheten.

 

Sista dag att skicka in förslag

2020-01-01

 

Skicka bild, text och info

digitalt till

maria.andren@regionvarmland.se

Fota ditt/dina verk från olika vinklar.

Skriv en kort förklarande text om idé, material osv.

Skicka med kontaktinfo.

 

Information

Maria Andrén

Konstansvarig

maria.andren@regionvarmland.se

Henrik Svensson

Utvecklingsdirektör

henrik.svensson@regionvarmland.se