Nationellt vårdprogram covid-19

Svenska Infektionsläkarföreningen har i samarbete med Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi publicerat ett nationellt vårdprogram för covid-19.