Dans i skolan och på fritiden

Mötet med dansen i skolan ger alla lika villkor att utveckla ett intresse och ta del av samhällets kulturutbud. Troligen är det många barn som aldrig skulle komma i kontakt med dans på detta sätt, om de inte fick möjlighet att möta den i skolan.

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska, enligt läroplanen, vara inslag i skolans verksamhet. Dansen är en av de uttrycksformer som tas in i skolan för att främja lärandet, utveckla estetiska kunskaper eller för att eleverna ska få uppleva dansglädje.

Vi kan hjälpa till att hitta danspedagoger och projekt som passar just din skola och klass.  

Dansväskan

I Dansväskan finner du material som inspirerar både barn och vuxna till att dansa. Väskan riktar sig främst till barn i ålder 5-12 år och med materialet ges möjlighet att jobba brett med dansen. Vad händer till exempel om dansen är densamma men musiken byts ut?

Dansväskan lånas ut till förskolor och skolor och innefattar även en workshop med en danskonstnär, som går igenom de danslekar och dansövningar som finns i materialet samt ger uppslag till hur du tillsammans med din barn-/elevgrupp kan arbeta med dans. 

Innehåll Dansväskan

Dansväskan innehåller bland annat musik, dansövningar, sjalar och litteratur som ska inspirera till dans. För att du på ett enkelt sätt ska komma igång med Dansväskan, får du först en workshop med en danskonstnär som går igenom innehållet och ett antal dansövningar.

Bara fantasin sätter gränser för vad du och barnen hittar på med Dansväskan!

Upplägg

  • 1 lektion med eleverna (ca 40 min)
  • 1 workshop/samtal med lärare (ca 1-1½ timme)
  • Lån av Dansväskan i 4 veckor

Dansväskan är framtagen med stöd från EUs regionala utvecklingsfond.

Min trygga plats

Med utgångspunkt i handboken Schyst!, en inspirationskälla till jämlik kommunikation, har skådespelaren Sofia Wretling och koreografen Carl Olof Berg tagit fram föreställningen ”Min trygga plats”. Projektet är framtaget av Region Värmland.

Läs mer om föreställningen på Carl Olov Bergs webbplats